RZUTU ZASIĘG co to jest
Co znaczy zasięg rzutu? W fizyce rzut ukośny. Definicja Rzutu Zasięg słownik.

Definicja Zasięg Rzutu

Co to jest ZASIĘG RZUTU: rzut ukośny

Definicja Zderzenie:
Co to jest poprzez z. rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie zderzenia ciał zasięg rzutu.
Definicja Zwierciadło Magnetyczne:
Co to jest ukształtowane pole magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna zasięg rzutu.
Definicja Załamanie Podwójne Światła:
Co to jest powstawania dwóch wiązek załamanych przy padaniu światła na powierzchnię ciał wykazujących anizotropię optyczną. Patrząc na element poprzez płytkę, która wykazuje p. z. ś., obserwator widzi dwa zasięg rzutu.

Czym jest Rzutu Zasięg znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: