ATOMOWE ZDERZENIA co to jest
Co znaczy zderzenia atomowe? W fizyce udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd.

Definicja Zderzenia Atomowe

Co to jest ZDERZENIA ATOMOWE: wpływ fizyczne atomów albo cząsteczek, gdzie nie biorą udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd, energia kinetyczna, energia elektronów w atomie, stopień jonizacji oddziałujących cząsteczek, mogą także zachodzić przemiany chemiczne. Z. a. odgrywają bardzo ważną rolę w zjawiskach przekazywania energii

Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych:
Co to jest przyrządów optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami obiektu ZDERZENIA ATOMOWE.
Definicja zmęczenie materiału:
Co to jest zmiana własności strukturalnych materiału wskutek wielokrotnie powtarzającego się odkształcenia, która rzutuje na drastyczną zmianę jego wytrzymałości mechanicznej ZDERZENIA ATOMOWE.
Definicja złącze półprzewodnikowe:
Co to jest złącze prostujące na styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa ZDERZENIA ATOMOWE.

Czym jest Atomowe Zderzenia znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: