ATOMOWE ZDERZENIA co to jest
Co znaczy zderzenia atomowe? W fizyce udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd.

Definicja Zderzenia Atomowe

Co to jest ZDERZENIA ATOMOWE: wpływ fizyczne atomów albo cząsteczek, gdzie nie biorą udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd, energia kinetyczna, energia elektronów w atomie, stopień jonizacji oddziałujących cząsteczek, mogą także zachodzić przemiany chemiczne. Z. a. odgrywają bardzo ważną rolę w zjawiskach przekazywania energii

Definicja Zwierciadło Elektronowe:
Co to jest tak uformowane, by padająca na region pola wiązka elektronów wymieniła kierunek ruchu w sposób podobny, jak wymienia kierunek ruchu promień świetlny padając na powierzchnię zwierciadła optycznego zderzenia atomowe.
Definicja Złącze Tunelowe:
Co to jest złącze utworzone poprzez dwie powierzchnie graniczne w układzie metal-izolator-metal lub półprzewodnik- izolator-półprzewodnik, gdzie bariera potencjału umożliwia zachodzenie zjawiska tunelowego zderzenia atomowe.
Definicja Zdolność Rozdzielcza Przyrządów Optycznych:
Co to jest przyrządów optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami obiektu zderzenia atomowe.

Czym jest Atomowe Zderzenia znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: