SPRĘŻYSTE CZĘŚCIOWO ZDERZENIE co to jest
Co znaczy zderzenie częściowo sprężyste? W fizyce ciał zostaje zamieniona na ciepło. Każde.

Definicja Zderzenie Częściowo Sprężyste

Co to jest ZDERZENIE CZĘŚCIOWO SPRĘŻYSTE: zderzenie, gdzie część energii kinetycznej zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło. Każde rzeczywiste zderzenie ciał jest z. c. s

Definicja zjawisko fotoelektryczne:
Co to jest opierający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja ZDERZENIE CZĘŚCIOWO SPRĘŻYSTE.
Definicja złącze tunelowe:
Co to jest złącze utworzone poprzez dwie powierzchnie graniczne w układzie metal-izolator-metal lub półprzewodnik- izolator-półprzewodnik, gdzie bariera potencjału umożliwia zachodzenie zjawiska tunelowego ZDERZENIE CZĘŚCIOWO SPRĘŻYSTE.
Definicja zdolność emisyjna:
Co to jest określająca umiejętność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała promieniującego i długości fali promieniowania. Z.e. ciała jest równa jego umiejętności ZDERZENIE CZĘŚCIOWO SPRĘŻYSTE.

Czym jest Sprężyste Częściowo Zderzenie znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: