ZDERZENIE co to jest
Co znaczy zderzenie? W fizyce więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia.

Definicja Zderzenie

Co to jest ZDERZENIE: makroskopowo poprzez z. rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie zderzenia ciał makroskopowych siły występujące w punktach ich kontaktu mogą osiągać bardzo spore wartości, czego skutkiem mogą być: odkształcenia trwałe, drgania akustyczne, ogrzewanie się ciał i ich zniszczenie

Definicja złącze p-n:
Co to jest złącze półprzewodnikowe ZDERZENIE.
Definicja zdolność pochłaniania:
Co to jest umiejętność absorpcyjna ZDERZENIE.
Definicja zdolność odbicia:
Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała odbijającego i długości fali promieniowania ZDERZENIE.

Czym jest Zderzenie znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: