ZDERZENIE co to jest
Co znaczy zderzenie? W fizyce więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia.

Definicja Zderzenie

Co to jest ZDERZENIE: makroskopowo poprzez z. rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie zderzenia ciał makroskopowych siły występujące w punktach ich kontaktu mogą osiągać bardzo spore wartości, czego skutkiem mogą być: odkształcenia trwałe, drgania akustyczne, ogrzewanie się ciał i ich zniszczenie

Definicja Zdolność Zbierająca:
Co to jest zazwyczaj oznaczana symbolem D, która jest liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu optycznego (soczewki, układu soczewek, zwierciadła kulistego i tym podobne): D = 1/f; jednostką zderzenie.
Definicja Zarodki Kondensacji:
Co to jest małe, obojętne cząstki materii albo jony, na których następuje kondensacja pary. Zobacz także kondensacja zderzenie.
Definicja Zegar:
Co to jest przyrząd do pomiaru czasu zderzenie.

Czym jest Zderzenie znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: