ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA co to jest
Co znaczy zdolność rozdzielcza odbiorników światła? W fizyce do rozróżniania szczegółów.

Definicja Zdolność Rozdzielcza Odbiorników Światła

Co to jest ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA ODBIORNIKÓW ŚWIATŁA: umiejętność odbiornika światła (oka, kliszy fotograficznej) do rozróżniania szczegółów wytwarzanego na nim obrazu. Ustala się jako liczbę linii równoległych na jednostkę długości, które odbiornik rejestruje jako osobne linie. Umiejętność rozdzielcza oka wynosi 15 linii na 1 mm. Umiejętność rozdzielcza przeciętnych fotograficznych materiałów negatywowych wynosi kilkadziesiąt linii na 1 mm

Definicja Zwilżanie:
Co to jest powierzchnią ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a zdolność rozdzielcza odbiorników światła.
Definicja Zdolność Pochłaniania:
Co to jest umiejętność absorpcyjna zdolność rozdzielcza odbiorników światła.
Definicja Zdolność Przepuszczania:
Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do przepuszczania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała i długości fali promieniowania zdolność rozdzielcza odbiorników światła.

Czym jest zdolność rozdzielcza odbiorników światła znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: