ZBIERAJĄCA ZDOLNOŚĆ co to jest
Co znaczy zdolność zbierająca? W fizyce liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu.

Definicja Zdolność Zbierająca

Co to jest ZDOLNOŚĆ ZBIERAJĄCA: rozmiar fizyczna zazwyczaj oznaczana symbolem D, która jest liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu optycznego (soczewki, układu soczewek, zwierciadła kulistego i tym podobne): D = 1/f; jednostką miary w układzie SI jest dioptria (1 m-1)

Definicja Zapłonu Napięcie:
Co to jest najmniejsza różnica potencjałów pomiędzy elektrodami, konieczna do spowodowania wyładowania samoistnego zdolność zbierająca.
Definicja Ziemia:
Co to jest Układu Słonecznego. Kształtem jest zbliżona do elipsoidy obrotowej o promieniach: równikowym wynoszącym 6378,160 km i biegunowym - 6356,775 km. Masa Z. równa się 5,975 1024 kg. Powierzchnia Z. wynosi zdolność zbierająca.
Definicja Zjawisko Fotoelektryczne:
Co to jest opierający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja zdolność zbierająca.

Czym jest Zbierająca Zdolność znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: