ATOMOWY ZEGAR co to jest
Co znaczy zegar atomowy? W fizyce promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary.

Definicja Zegar Atomowy

Co to jest ZEGAR ATOMOWY: zegar, którego zasadniczym elementem jest atomowe źródło promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary czasu. Wzorcem miary czasu jest moment promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadającego określonej linii spektralnej widma atomu 133Cs

Definicja Zdolność Absorpcyjna:
Co to jest określająca umiejętność ciała do pochłaniania padającego na jego powierzchnię promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała pochłaniającego i długości fali promieniowania. Z. a. ciała zegar atomowy.
Definicja Zredukowana Długość Wahadła:
Co to jest wahadło rewersyjne zegar atomowy.
Definicja Złota Zasada Mechaniki:
Co to jest energii mechanicznej sformułowana w odniesieniu do maszyn prostych, która mówi, iż pomniejszenie siły wynikające z wykorzystania maszyny prostej musi być skompensowane równym liczbowo zwiększeniem zegar atomowy.

Czym jest Atomowy Zegar znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: