ATOMOWY ZEGAR co to jest
Co znaczy zegar atomowy? W fizyce promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary.

Definicja Zegar Atomowy

Co to jest ZEGAR ATOMOWY: zegar, którego zasadniczym elementem jest atomowe źródło promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary czasu. Wzorcem miary czasu jest moment promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadającego określonej linii spektralnej widma atomu 133Cs

Definicja Ziemia:
Co to jest Układu Słonecznego. Kształtem jest zbliżona do elipsoidy obrotowej o promieniach: równikowym wynoszącym 6378,160 km i biegunowym - 6356,775 km. Masa Z. równa się 5,975 1024 kg. Powierzchnia Z. wynosi ZEGAR ATOMOWY.
Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych:
Co to jest przyrządów optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami obiektu ZEGAR ATOMOWY.
Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów spektralnych:
Co to jest przyrządu spektralnego do rozróżnienia dwóch leżących bardzo blisko siebie linii spektralnych o długościach fali bliskich . Zazwyczaj ustala się ją jako relacja do najmniejszej różnicy długości fali ZEGAR ATOMOWY.

Czym jest Atomowy Zegar znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: