PROSTUJĄCE ZŁĄCZE co to jest
Co znaczy złącze prostujące? W fizyce pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której.

Definicja Złącze Prostujące

Co to jest ZŁĄCZE PROSTUJĄCE: powierzchnia graniczna styku i warstwa przypowierzchniowa pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której istnieje bariera potencjału tworząca warstwę zaporową, umożliwiającą przepływ prądu elektrycznego tylko w jednym kierunku. Z.p. powstają na styku metal-półprzewodnik i styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa. Z.p. jest spolaryzowane w kierunku dobrego przewodzenia, gdy przyłożone do niego napięcie zewnętrzne obniża wysokość bariery potencjału ułatwiając przepływ nośników ładunku elektrycznego poprzez złącze. Kierunek napięcia, przy którym powiększa się wysokość bariery potencjału, utrudniając przepływ nośników, jest kierunkiem zaporowym złącza

Definicja Zegar Molekularny:
Co to jest zegar, którego zasadniczym elementem jest molekularne źródło promieniowania elektromagnetycznego o precyzyjnie znanym okresie promieniowania złącze prostujące.
Definicja Zeemana Zjawisko:
Co to jest rozszczepiania się linii widmowych w widmach atomów i cząsteczek pod wpływem pola magnetycznego, będący wynikiem rozszczepienia poziomów energetycznych atomu albo cząsteczki w zewnętrznym polu złącze prostujące.
Definicja Zdolność Zbierająca:
Co to jest zazwyczaj oznaczana symbolem D, która jest liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu optycznego (soczewki, układu soczewek, zwierciadła kulistego i tym podobne): D = 1/f; jednostką złącze prostujące.

Czym jest Prostujące Złącze znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: