PROSTUJĄCE ZŁĄCZE co to jest
Co znaczy złącze prostujące? W fizyce pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której.

Definicja Złącze Prostujące

Co to jest ZŁĄCZE PROSTUJĄCE: powierzchnia graniczna styku i warstwa przypowierzchniowa pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której istnieje bariera potencjału tworząca warstwę zaporową, umożliwiającą przepływ prądu elektrycznego tylko w jednym kierunku. Z.p. powstają na styku metal-półprzewodnik i styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa. Z.p. jest spolaryzowane w kierunku dobrego przewodzenia, gdy przyłożone do niego napięcie zewnętrzne obniża wysokość bariery potencjału ułatwiając przepływ nośników ładunku elektrycznego poprzez złącze. Kierunek napięcia, przy którym powiększa się wysokość bariery potencjału, utrudniając przepływ nośników, jest kierunkiem zaporowym złącza

Definicja zwarcie elektryczne:
Co to jest bezpośrednie elektryczne złączenie się dwóch punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach albo ich połączenie dzięki bardzo dobrego przewodnika ZŁĄCZE PROSTUJĄCE.
Definicja zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia:
Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie światła ZŁĄCZE PROSTUJĄCE.
Definicja zdolność emisyjna:
Co to jest określająca umiejętność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała promieniującego i długości fali promieniowania. Z.e. ciała jest równa jego umiejętności ZŁĄCZE PROSTUJĄCE.

Czym jest Prostujące Złącze znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: