POLARNA ZORZA co to jest
Co znaczy zorza polarna? W fizyce biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach.

Definicja Zorza Polarna

Co to jest ZORZA POLARNA: świecenie górnych warstw atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach Arktyki i Antarktydy. Z.p. jest wynikiem oddziaływania z atmosferą Ziemi elektronów i protonów pochodzących z wiatru słonecznego, schwytanych poprzez pole magnetyczne Ziemi. Cząstki te bombardują górne warstwy atmosfery wzbudzając znajdujące się tam atomy i cząsteczki tlenu i azotu, które emitują promieniowanie charakterystyczne dla ich widma. Istnieje ścisły związek pomiędzy występowaniem z.p. a aktywnością Słońca i aktywnością magnetyczną Ziemi

Definicja Zderzenie Całkowicie Niesprężyste:
Co to jest zderzenie, gdzie cała energia kinetyczna zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło zorza polarna.
Definicja Zegar Kwarcowy:
Co to jest zegar, którego zasadniczym elementem jest kryształ kwarcowy o precyzyjnie określonej wartości okresu drgań własnych zorza polarna.
Definicja Zdolność Odbicia:
Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała odbijającego i długości fali promieniowania zorza polarna.

Czym jest Polarna Zorza znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: