POLARNA ZORZA co to jest
Co znaczy zorza polarna? W fizyce biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach.

Definicja Zorza Polarna

Co to jest ZORZA POLARNA: świecenie górnych warstw atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach Arktyki i Antarktydy. Z.p. jest wynikiem oddziaływania z atmosferą Ziemi elektronów i protonów pochodzących z wiatru słonecznego, schwytanych poprzez pole magnetyczne Ziemi. Cząstki te bombardują górne warstwy atmosfery wzbudzając znajdujące się tam atomy i cząsteczki tlenu i azotu, które emitują promieniowanie charakterystyczne dla ich widma. Istnieje ścisły związek pomiędzy występowaniem z.p. a aktywnością Słońca i aktywnością magnetyczną Ziemi

Definicja zawiesina:
Co to jest substancja rozproszona w układzie dyspersyjnym, gdzie substancja rozpraszająca występuje w stanie ciekłym, na przykład w zolach ZORZA POLARNA.
Definicja złoto:
Co to jest chemiczny z pierwszej ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (miedziowce); liczba atomowa 79, masa atomowa 196,967; ma jeden izotop trwały i 31 znanych nietrwałych, metal szlachetny. W formie ZORZA POLARNA.
Definicja załamanie i odbicie fal:
Co to jest zdarzenie powstawania fal wtórnych: odbitej i załamanej wywołane padaniem fali pierwotnej na powierzchnię graniczną dwóch ośrodków ZORZA POLARNA.

Czym jest Polarna Zorza znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: