ADIUSTACJA co to jest
Jak się pisze Adiustacja. Czym jest tekstu do druku, a więc opracowanie go pod względem.

Definicja Adiustacja

Co to znaczy ADIUSTACJA: [z łaciny ad ´do´ + iustus ´słuszny´] - przygotowanie tekstu do druku, a więc opracowanie go pod względem ortograficznym, stylistycznym, graficznym. Adiustacja najczęściej bazuje na poprawianiu w tekście błędów językowych, usunięciu usterek maszynopisu, ewentualnym uporządkowaniu oficjalnym, wprowadzeniu rozdziałów, akapitów, ujednoliceniu skrótów, zaznaczeniu miejsc umieszczenia tabel, rysunków

Definicja Artykulacja:
Co to jest ´rozczłonkowanie^ - ruchy narządów mowy (na przykład języka, warg, wiązadeł głosowych), dzięki którym wymawiamy głoski. Ruchy te opisywane są z racji na stopień zbliżenia narządów mowy (((na przykład ADIUSTACJA.
Definicja Alfabet Fonetyczny:
Co to jest któremu precyzyjniej zapisujemy wymowę głosek, wyrazów, zdań. W pisowni tej poszczególne dźwięki oznaczane są zawsze dzięki jednej litery. Najczęściej używamy slawistycznego alfabetu fonetycznego ADIUSTACJA.
Definicja Archaizm:
Co to jest obiekt języka (słowo, forma fleksyjna, konstrukcja składniowa), który wyszedł już z użycia. Archaizmy spotykamy regularnie w tekstach literackich, religijnych. Np. w Ojcze nasz archaizmami są formy ADIUSTACJA.

Czym jest Adiustacja znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: