ADIUSTACJA co to jest
Jak się pisze Adiustacja. Czym jest tekstu do druku, a więc opracowanie go pod względem.

Definicja Adiustacja

Co to znaczy ADIUSTACJA: [z łaciny ad ´do´ + iustus ´słuszny´] - przygotowanie tekstu do druku, a więc opracowanie go pod względem ortograficznym, stylistycznym, graficznym. Adiustacja najczęściej bazuje na poprawianiu w tekście błędów językowych, usunięciu usterek maszynopisu, ewentualnym uporządkowaniu oficjalnym, wprowadzeniu rozdziałów, akapitów, ujednoliceniu skrótów, zaznaczeniu miejsc umieszczenia tabel, rysunków

Definicja Antonimia:
Co to jest gr. anti ´przeciw´ + onoma ´imię´] - przeciwstawność znaczeń pary wyrazów albo wyrażeń, na przykład spory-mały. Por. antonim adiustacja.
Definicja Anafora:
Co to jest ´podniesienie´] -jako środek artystyczny - rodzaj powtórzenia, gdzie następne zdania lub wersy rozpoczynają się tym samym słowem albo wyrażeniem: Człowiek człowiekowi wilkiem / Człowiek człowiekowi adiustacja.
Definicja Akcent:
Co to jest ´nacisk, akcent´ z [[z łaciny ad cantus ´przy śpiewaniu´ - tłumaczenie gr. terminu prosoidia ´pieśń z akompaniamentem muzyki; modulacja głosu´] - wyróżnienie poprzez energiczniejszą, intensywniejszą adiustacja.

Czym jest Adiustacja znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: