ALFABET co to jest
Jak się pisze Alfabet. Czym jest wykorzystywany do zapisywania tekstów danego języka. Wyraz.

Definicja Alfabet

Co to znaczy ALFABET: ustawiony w ustalonym porządku zestaw wszystkich liter wykorzystywany do zapisywania tekstów danego języka. Wyraz pochodzi od nazw dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa, beta. Polskim przykładem tak rozumianego alfabetu jest nazwa abecadło, od nazw startowych liter a, be, ce, de. Prototypami dzisiejszych alfabetów w różnych językach są alfabety grecki i łaciński, które - regularnie wskutek wielowiekowego procesu dopasowywania się do potrzeb danego języka - ustaliły własną obecną postać. W alfabecie polskim, opartym na łacińskim, dodane zostały na przykład litery: ę, ą, ź, ż, ń, w niemieckim ii, we francuskim ó, e, c. Znacząco większym zmianom podlegały europejskie alfabety oparte na alfabecie greckim. Nareszcie IX w. w celu zapisania języka staro-cerkiewno-sło-wiańskiego utworzono alfabet zwany głagolicą [scs. glagol ´ wyraz´], który jako pismo ręczne wykorzystywał minuskułę, a więc małe litery alfabetu greckiego, a zaraz po nim cyrylicę [od imienia twórcy - Cyryla, który wspólnie z bratem Metodym tłumaczył Pismo święte na język scs.]. Cyrylica wykorzystywała jako wzór grecką majuskułę (ogromne litery). Głagolica i cyrylica były alfabetami stosowanymi w tekstach liturgicznych u Słowian prawosławnych. Najpierw XVIII w. w Rosji, dla potrzeb tekstów świeckich, car Piotr I wprowadził zmodyfikowaną wersję cyrylicy, tak zwany grażdankę, którą w XIX i XX w. przyjęli również (aczkolwiek ze zmianami) inni Słowianie prawosławni

Czym jest Alfabet znaczenie w Słownik na A .