ALFABET co to jest
Jak się pisze Alfabet. Czym jest wykorzystywany do zapisywania tekstów danego języka. Wyraz.

Definicja Alfabet

Co to znaczy ALFABET: ustawiony w ustalonym porządku zestaw wszystkich liter wykorzystywany do zapisywania tekstów danego języka. Wyraz pochodzi od nazw dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa, beta. Polskim przykładem tak rozumianego alfabetu jest nazwa abecadło, od nazw startowych liter a, be, ce, de. Prototypami dzisiejszych alfabetów w różnych językach są alfabety grecki i łaciński, które - regularnie wskutek wielowiekowego procesu dopasowywania się do potrzeb danego języka - ustaliły własną obecną postać. W alfabecie polskim, opartym na łacińskim, dodane zostały na przykład litery: ę, ą, ź, ż, ń, w niemieckim ii, we francuskim ó, e, c. Znacząco większym zmianom podlegały europejskie alfabety oparte na alfabecie greckim. Nareszcie IX w. w celu zapisania języka staro-cerkiewno-sło-wiańskiego utworzono alfabet zwany głagolicą [scs. glagol ´ wyraz´], który jako pismo ręczne wykorzystywał minuskułę, a więc małe litery alfabetu greckiego, a zaraz po nim cyrylicę [od imienia twórcy - Cyryla, który wspólnie z bratem Metodym tłumaczył Pismo święte na język scs.]. Cyrylica wykorzystywała jako wzór grecką majuskułę (ogromne litery). Głagolica i cyrylica były alfabetami stosowanymi w tekstach liturgicznych u Słowian prawosławnych. Najpierw XVIII w. w Rosji, dla potrzeb tekstów świeckich, car Piotr I wprowadził zmodyfikowaną wersję cyrylicy, tak zwany grażdankę, którą w XIX i XX w. przyjęli również (aczkolwiek ze zmianami) inni Słowianie prawosławni

Definicja Archaizm Podhalański:
Co to jest języka górali podhalańskich - zdarzenie to bazuje na zachowaniu rzadko spotykanej we współczesnej polszczyźnie ogólnej wymowy zmiękczonych głosek s´, z´, c´, dz´. Przypomina to literacką wymowę w ALFABET.
Definicja Akt Mowy:
Co to jest ´akt mowy´] - definicja wprowadzone już poprzez strukturalistę R. Jacobsona, rozumiane jako akt komunikacji ( komunikacja językowa). Dzisiaj jego użycie przywołuje raczej koncepcję semantyków ALFABET.
Definicja Antonim:
Co to jest ´imię´] - pary wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym, na przykład gruby - chudy, wesoły - smutny. Przyjmując tak ogólną definicję, musimy założyć, iż ekipa wyrazów spełniających ten warunek nie jest ALFABET.

Czym jest Alfabet znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: