ANALOGIA co to jest
Jak się pisze Analogia. Czym jest innych, podobnych form, które są wyraźniejsze i częstsze w języku.

Definicja Analogia

Co to znaczy ANALOGIA: tworzenie form fleksyjnych i słowotwórczych pod wpływem innych, podobnych form, które są wyraźniejsze i częstsze w języku. Zjawiskiem analogii wyjaśnia się na przykład współczesną formę mianownikową rzeczownika piesek, która powstała pod wpływem form przypadków zależnych. Mianownik tego wyrazu powinien gdyż brzmieć: psek. I taką formę spotykamy w tekstach staropolskich, por. na przykład A bo tak szedł Tobiasz, a psek bieżał za nim... (Biblia szaroszpa tacka). Analogia skutkuje także regularnie zmianę końcówki, na przykład pierwotna forma dopełniacza rzeczownika syn - synu została zamieniona na syna pod wpływem rzeczowników typu: psa, kota, ojca, wujka i tak dalej Analogia jest zjawiskiem dosyć powszechnym, szczególnie wyraźnie jej działanie widać w mowie dzieci. ~ popr. Pamiętaj, iż pod wpływem niewłaściwych skojarzeń, porównań możemy popełnić rażące błędy. Takim na przykład błędem jest tworzenie form 3. os. l. mn. czasowników umieć, rozumieć - *umią!, *rozumią! na wzór czasowników: kopią, mówią i tak dalej zamiast prawidłowych: potrafią, rozumieją. Czasowniki te należą do III koniugacji, dlatego także ich odmiana jest podobna do wyrazów typu: czytać - czytają, kochać - kochają

Definicja Afiks:
Co to jest ´coś przyczepionego´ - cząstka słowotwórcza dodawana do wyrazu podstawowego w celu utworzenia nowego wyrazu, na przykład kot + ek = kotek; prą + babka = prababka. Rodzaje afiksów: a) prefiks analogia.
Definicja Aglutynacja:
Co to jest ´sklejać, spajać, łączyć´] - tworzenie form gramatycznych dzięki odpowiednich morfemów, z których każdy pełni tylko jedną funkcję, na przykład jeden z afiksów znaczy liczbę, drugi - sytuacja. Języki analogia.
Definicja Apofonia:
Co to jest phon - ´głos´] - najstarsza, sięgająca doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej ślady odnaleźć możemy nie tylko w j. polskim, lecz również w innych językach należących do rodziny analogia.

Czym jest Analogia znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: