AORYST co to jest
Jak się pisze Aoryst. Czym jest przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten.

Definicja Aoryst

Co to znaczy AORYST: [gr. aoristos ´nieokreślony´] - nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten - odziedziczony jeszcze z pie. - oznaczał czynność przeszłą dokonaną. Przetrwał prawie we wszystkich językach słowiańskich do czasów wczesno-historycznych. W j. polskim istniał do XV wieku. W Kazaniach świętokrzyskich czytamy na przykład ... kajać idziechą, pośpieszychą się do kościoła na modlitwę przed Boga wszemogącego i poczęchą się modlić. Idziechą ´poszli´, poczęchą ´zaczęli´ - to formy aorystu. We współczesnym j. polskim ślady form aorystu czasownika być odnajdujemy w trybie przypuszczającym - chodzi o cząstki -aby, -byście. W dialektach zachowała się także forma -bych (czasami jako -byk). Ponadto w Małopolsce i na Śląsku spotykamy się z takimi formami czasu przeszłego, jak; nosiłek, chodziłech (l. os. l. pój.), które powstały pod wpływem omawianych form aorystu

Definicja Aglutynacja:
Co to jest ´sklejać, spajać, łączyć´] - tworzenie form gramatycznych dzięki odpowiednich morfemów, z których każdy pełni tylko jedną funkcję, na przykład jeden z afiksów znaczy liczbę, drugi - sytuacja. Języki aoryst.
Definicja Archaizm Podhalański:
Co to jest właściwość języka górali podhalańskich - zdarzenie to bazuje na zachowaniu rzadko spotykanej we współczesnej polszczyźnie ogólnej wymowy zmiękczonych głosek s´, z´, c´, dz´. Przypomina to literacką aoryst.
Definicja Anakolut:
Co to jest ´bez związku, nielogiczny´] - wykolejona konstrukcja składniowa, gdzie naruszone zostały naturalne dla danego języka związki składniowe, uznawane za prawidłowe. Jego pojawienie się - najczęściej w aoryst.

Czym jest Aoryst znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: