APOFONIA co to jest
Jak się pisze Apofonia. Czym jest doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej.

Definicja Apofonia

Co to znaczy APOFONIA: [gr. apo- ´od´ i phon - ´głos´] - najstarsza, sięgająca doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej ślady odnaleźć możemy nie tylko w j. polskim, lecz również w innych językach należących do rodziny indoeuropejskich. Najczęściej spotykamy altemację -e-:-o-, por. na przykład grec. lego ´mówię´, logos ´wyraz´, poi. ciec, tok. Oboczności te zawsze pełnią funkcje morfologiczne i semantyczne, na przykład e występuje w tematach czasownikowych, a o w rzeczownikach odczasownikowych. Oto inne przykłady oboczności o tym charakterze: u:y, na przykład duch, oddychać; ę:u - nędza, nuda. Warto zwrócić uwagę, iż oboczność e:o może być rezultatem apofonii albo przegłosu polskiego. Nie należy jednak tych zjawisk mylić ze sobą

Definicja Akcent:
Co to jest ´nacisk, akcent´ z [[z łaciny ad cantus ´przy śpiewaniu´ - tłumaczenie gr. terminu prosoidia ´pieśń z akompaniamentem muzyki; modulacja głosu´] - wyróżnienie poprzez energiczniejszą, intensywniejszą APOFONIA.
Definicja Alfabet:
Co to jest ustalonym porządku zestaw wszystkich liter wykorzystywany do zapisywania tekstów danego języka. Wyraz pochodzi od nazw dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa, beta. Polskim przykładem tak APOFONIA.
Definicja Anglicyzm:
Co to jest konstrukcja składniowa przejęte z języka angielskiego. Pierwsze anglicyzmy pojawiły się w polszczyźnie ok. XVIII wieku, lecz dopiero w XIX w. możemy mówić o rozszerzającej się modzie angielskiej APOFONIA.

Czym jest Apofonia znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: