ARCHAIZACJA co to jest
Jak się pisze Archaizacja. Czym jest pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na.

Definicja Archaizacja

Co to znaczy ARCHAIZACJA: [gr. archaios ´dawny´] - świadomy zabieg, służący w pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na wprowadzeniu do tekstu przedmiotów językowych należących do dawnego języka, odczuwanych jako wyszłe z użycia, przestarzałe, a więc archaizmów fonetycznych: córa ´córa´, źena ´żona´; fleksyjnych: rzęsy ´rzęsami´, w Prusiech ´w Prusach´; leksykalnych: samowtór´we dwójkę´, miesiąc´księży c´; składniowych: pozwoli} lud temu ślubu-´na ślub´). Jej celem jest oddanie kolorytu epoki, uwiarygodnienie wypowiedzi historycznych bohaterów, a w zależności od typu tekstu - wywołanie efektu podniosłego albo humorystycznego. Poza tekstami literackimi archaizacja bywa spotykana w potocznej komunikacji. Wtedy jej celem jest nadanie wypowiedzi cech ekspresywności, wyrazistości, czasem żartu. Poważne próby stosowania archaizacji w tekstach literackich obserwujemy od XIX wieku, a więc od rozwoju powieści historycznej w Polsce. Do w najwyższym stopniu znanych i udanych należy archaizacja językowa w Trylogii H. Sienkiewicza, stylizująca język tej powieści na XVII-wieczną polszczyznę

Definicja Apofonia:
Co to jest phon - ´głos´] - najstarsza, sięgająca doby wspólnoty praindoeuropejskiej altemacja wokaliczna. Jej ślady odnaleźć możemy nie tylko w j. polskim, lecz również w innych językach należących do rodziny archaizacja.
Definicja Analiza Morfologiczna Wyrazu:
Co to jest wyodrębnieniu wszystkich morfemów składających się na ten słowo. Pomocne w przeprowadzeniu tej analizy jest skompletowanie wyrazów pokrewnych należących do jednej rodziny wyrazów i przyjrzenie się archaizacja.
Definicja Archaizm Podhalański:
Co to jest właściwość języka górali podhalańskich - zdarzenie to bazuje na zachowaniu rzadko spotykanej we współczesnej polszczyźnie ogólnej wymowy zmiękczonych głosek s´, z´, c´, dz´. Przypomina to literacką archaizacja.

Czym jest Archaizacja znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: