ARCHAIZACJA co to jest
Jak się pisze Archaizacja. Czym jest pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na.

Definicja Archaizacja

Co to znaczy ARCHAIZACJA: [gr. archaios ´dawny´] - świadomy zabieg, służący w pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na wprowadzeniu do tekstu przedmiotów językowych należących do dawnego języka, odczuwanych jako wyszłe z użycia, przestarzałe, a więc archaizmów fonetycznych: córa ´córa´, źena ´żona´; fleksyjnych: rzęsy ´rzęsami´, w Prusiech ´w Prusach´; leksykalnych: samowtór´we dwójkę´, miesiąc´księży c´; składniowych: pozwoli} lud temu ślubu-´na ślub´). Jej celem jest oddanie kolorytu epoki, uwiarygodnienie wypowiedzi historycznych bohaterów, a w zależności od typu tekstu - wywołanie efektu podniosłego albo humorystycznego. Poza tekstami literackimi archaizacja bywa spotykana w potocznej komunikacji. Wtedy jej celem jest nadanie wypowiedzi cech ekspresywności, wyrazistości, czasem żartu. Poważne próby stosowania archaizacji w tekstach literackich obserwujemy od XIX wieku, a więc od rozwoju powieści historycznej w Polsce. Do w najwyższym stopniu znanych i udanych należy archaizacja językowa w Trylogii H. Sienkiewicza, stylizująca język tej powieści na XVII-wieczną polszczyznę

Definicja Anafora:
Co to jest ´podniesienie´] -jako środek artystyczny - rodzaj powtórzenia, gdzie następne zdania lub wersy rozpoczynają się tym samym słowem albo wyrażeniem: Człowiek człowiekowi wilkiem / Człowiek człowiekowi archaizacja.
Definicja Aspekt:
Co to jest ´wygląd´] - kategoria gramatyczna, charakterystyczna dla języków słowiańskich, wskazująca na różne metody myślenia o czynności nazywanej poprzez czasownik. Wyróżniamy aspekt dokonany i niedokonany archaizacja.
Definicja Anakolut:
Co to jest ´bez związku, nielogiczny´] - wykolejona konstrukcja składniowa, gdzie naruszone zostały naturalne dla danego języka związki składniowe, uznawane za prawidłowe. Jego pojawienie się - najczęściej w archaizacja.

Czym jest Archaizacja znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: