ARCHAIZM co to jest
Jak się pisze Archaizm. Czym jest fleksyjna, konstrukcja składniowa), który wyszedł już z użycia.

Definicja Archaizm

Co to znaczy ARCHAIZM: [gr. archaios ´dawny´] - obiekt języka (słowo, forma fleksyjna, konstrukcja składniowa), który wyszedł już z użycia. Archaizmy spotykamy regularnie w tekstach literackich, religijnych. Np. w Ojcze nasz archaizmami są formy trybu rozkazującego: święć się imię Twoje, bądź wola Twoja (por. współcześnie niech święci się imię Twoje, niech będzie wola Twoja). Najczęściej mówi się o archaizmach leksykalnych (tzn. wyrazowych). Takie archaizmy dzielimy na: a) rzeczowe - a więc wyrazy, które wyszły z użycia wspólnie z obiektami, obyczajami, zjawiskami, które oznaczały, na przykład husaria; kuna ´okowy´, którymi przymocowywano więźnia do wrót kościoła; b) słownikowe - wyrazy, które zanikły mimo istnienia elementów i określanych nimi treści: bawiarnia ´kopalnia´; miesiąc´księżyc´; ćma ´ciemność´; lepak ´jednak´. Zdarza się, iż zapomniane wyrazy żyją jeszcze we frazeologizmach, na przykład trafie w sens ( sens ´bolesne miejsce w boku konia w wyniku otarcia od kułbaki´); domowe pielesze (pielesz ´legowisko, siedlisko´); chłop na schwał (schwał ´bardzo, wybornie, wyśmienicie´)

Definicja Argot:
Co to jest jeden z terminów używanych na ustalenie odmian języka o charakterze środowiskowym, raczej sekretnych. Odpowiadają mu terminy: szwargot, żargon. Pierwotnie odnosił się do nazwania sekretnych języków archaizm.
Definicja Akt Mowy:
Co to jest act ofspeech ´akt mowy´] - definicja wprowadzone już poprzez strukturalistę R. Jacobsona, rozumiane jako akt komunikacji ( komunikacja językowa). Dzisiaj jego użycie przywołuje raczej koncepcję archaizm.
Definicja Anglicyzm:
Co to jest konstrukcja składniowa przejęte z języka angielskiego. Pierwsze anglicyzmy pojawiły się w polszczyźnie ok. XVIII wieku, lecz dopiero w XIX w. możemy mówić o rozszerzającej się modzie angielskiej archaizm.

Czym jest Archaizm znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: