ARTYKULACJA co to jest
Jak się pisze Artykulacja. Czym jest mowy (na przykład języka, warg, wiązadeł głosowych), dzięki.

Definicja Artykulacja

Co to znaczy ARTYKULACJA: [z łaciny articulatio ´rozczłonkowanie^ - ruchy narządów mowy (na przykład języka, warg, wiązadeł głosowych), dzięki którym wymawiamy głoski. Ruchy te opisywane są z racji na stopień zbliżenia narządów mowy (((na przykład stopień zbliżenia języka do podniebienia) i z racji na miejsce artykulacji (region największego zbliżenia narządów mowy). Na tej podstawie dzielimy głoski na różne klasy, ((((na przykład głoska sz (s,) jest szczelinowa (pomiędzy językiem a podniebieniem tworzy się szczelina), dziąsłowa (język dotyka dziąseł) i bezdźwięczna (głośnia jest otwarta; brak drgań wiązadeł głosowych). Opisem artykulacji dźwięków zajmuje się fonetyka

Definicja Analiza Składniowa:
Co to jest pojedynczym badanie ta bazuje na wyodrębnieniu w zdaniu jego składników: podmiotu, orzeczenia i ustaleń (przydawki, dopełnienia, okolicznika). Dokonujemy zatem tak zwany logicznego rozbioru zdania artykulacja.
Definicja Argot:
Co to jest jeden z terminów używanych na ustalenie odmian języka o charakterze środowiskowym, raczej sekretnych. Odpowiadają mu terminy: szwargot, żargon. Pierwotnie odnosił się do nazwania sekretnych języków artykulacja.
Definicja Augmentativum:
Co to jest zobacz ZGRUBIENIE artykulacja.

Czym jest Artykulacja znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: