BOHEMIZM co to jest
Jak się pisze Bohemizm. Czym jest Słowo, wyrażenie, zwrot pochodzący z języka czeskiego, na.

Definicja Bohemizm

Co to znaczy BOHEMIZM: [od z łaciny nazwy Czech - Bohemia] - odmiennie: czechizm. Słowo, wyrażenie, zwrot pochodzący z języka czeskiego, na przykład kościół, ołtarz, gdyż. Wpływ języka czeskiego na polski jest wyraźny już w średniowieczu, po przyjęciu chrześcijaństwa. W XVI wieku moglibyśmy mówić nawet o modzie na język czeski, panującej wśród szlachty. W okolicy pożyczek wyrazowych pojawiały się także tak zwany bohemizmy fonetyczne, a więc zmiany fonetyczne wyrazów polskich, które były podobne do czeskich. I tak zamiast staropolskich form sierce, wiosny, gańba, zaczęliśmy korzystać form serce, własny, hańba. Po XVI wieku wpływy czeskie jednak ustają i nowe bohemizmy należą do rzadkości. Terminu "bohemizm" używamy w znaczeniu neutralnym, mówiąc o pochodzeniu danego wyrazu, lub w pejoratywnym, by uzasadnić, dlaczego nie powinniśmy korzystać danego elementu językowego

Czym jest Bohemizm znaczenie w Słownik na B .