WIĘCZNOŚĆ co to jest
Jak się pisze D¬Więczność. Czym jest wiązadeł głosowych. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych.

Definicja D¬Więczność

Co to znaczy D¬WIĘCZNOŚĆ: właściwość artykulacyjna głosek związana z drganiami wiązadeł głosowych. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych wiązadła głosowe są zsunięte i ruch powietrza wprawia je w drgania. Przy wymawianiu głosek bezdźwięcznych wiązadła są rozsunięte i powietrze swobodnie przepływa pomiędzy nimi. Wszystkie samogłoski są dźwięczne. Spółgłoski mogą być dźwięczne albo bezdźwięczne. W j. polskim przewarzająca część spółgłosek dźwięcznych ma systemowo własne odpowiedniki bezdźwięczne, a więc układa się w pary: dźwięczna-bezdźwięczna, na przykład b-p, b´-p´, v-f, v´-f, d - t, dz - c, z - s, di - cz, ż - sz, dź - ć, ź - ś, g - k. Istnieją jednak głoski tak zwany sonorne [z łaciny sonor ´dźwięk´], które mają być zawsze dźwięczne: m, n, r, I, aczkolwiek i one w odpowiednim kontekście fonetycznym, na przykład w wygłosić lub w ekipie spółgłosek bezdźwięcznych, tracą dźwięczność. Podobnie zachowują się tak zwany półsamogłoski /, J

Definicja Depalatalizacja:
Co to jest DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu d¬więczność.
Definicja Dyspalatalizacja:
Co to jest z łaciny palatum ´podniebienie´, fr. palatalisation] - odmiennie: depalatalizacja. Odmiękczenie, stwardnienie spółgłosek palatalnych (miękkich). W historii j. polskiego takiemu stwardnieniu uległy m d¬więczność.
Definicja Dialekty Mieszane:
Co to jest północnej i zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Powstały po II wojnie światowej na obszarach nienależących w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski, a więc na tak zwany d¬więczność.

Czym jest Więczność D znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: