DEKLINACJA co to jest
Jak się pisze Deklinacja. Czym jest przypadki. Także zestaw wszystkich form fleksyjnych wyrazu.

Definicja Deklinacja

Co to znaczy DEKLINACJA: [declinatio ´odchylenie, zboczeniec - odmiana poprzez przypadki. Także zestaw wszystkich form fleksyjnych wyrazu odmieniającego się poprzez przypadki. Odmieniają się w ten sposób rzeczowniki, przymiotniki, część zaimków i liczebników. W j. polskim wyróżniamy cztery deklinacje: a) deklinację rzeczownikową - a więc odmianę poprzez przypadki i liczby, charakterystyczną dla większości rzeczowników. Deklinacja ta ma kilka wzorów odmiany. O tym gdyż, jak odmienia się dany rzeczownik, decyduje w pierwszej kolejności jego rodzaj gramatyczny i zakończenie tematu fleksyjnego. Tradycyjnie przyjmuje się podział na odmianę męską, żeńską, nijaką; b) deklinację przymiotnikową - odmianę poprzez przypadki, liczby, rodzaje, typową dla przymiotników, zaimków przymiotnych, liczebników porządkowych i imiesłowów przymiotnych. Odmianę przymiotnikową mają także wybrane rzeczowniki typu chorąży (por. na przykład chorążego, chorążemu tak jak dobrego, dobremu), nie odmieniają się jednak poprzez rodzaje; c) deklinację zaimkową - odmianę poprzez przypadki zaimków rzeczow-nych. Możemy wyróżnić trzy charakterystyczne ekipy ich odmiany: zaimki typu kto, co, zaimki osobowe ja, ty i zaimki osobowe my, wy (zaimki on, ona, ono, oni, one mają odmianę przymiotnikową). Dla tej deklinacji bardzo charakterystyczny jest temat supletywny (-- temat fleksyjny), inny na przykład w mianowniku, inny w pozostałych sytuacjach, por. na przykład ja - mnie, ty - ciebie, my - nas, kto - kogo; d) deklinację liczebnikową - odmianę poprzez przypadki i rodzaje, obejmującą liczebniki kluczowe. Deklinacja liczebnikowa występuje w dwóch podstawowych wariantach: odmiana liczebników dwa, trzy, cztery i odmiana liczebników typu pięć. Należy jednak pamiętać o tym, iż deklinacja liczebników jest w j. polskim bardzo skomplikowana, na przykład jeden w odmianie przypomina przymiotniki; tys., mln, mld odmieniają się tak, jak rzeczowniki. Oprócz tego liczebniki kluczowe ponad dziesięciu to dawne zrosty, przez wzgląd na tym liczebniki typu pięćset mają specyficzną odmianę - odmienia się pierwszy człon tego zrostu, por. na przykład pięciuset

Definicja Dialektyzacja:
Co to jest służący w pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na wprowadzeniu do tekstu przedmiotów języka gwarowego. Jej celem jest nadanie odpowiedniego kolorytu utworowi, charakterystyka deklinacja.
Definicja Derywacja Wsteczna:
Co to jest opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu deklinacja.
Definicja Dialektyzm:
Co to jest zobacz GWARYZM deklinacja.

Czym jest Deklinacja znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: