DEMINUTŁYUM co to jest
Jak się pisze Deminutłyum. Czym jest zdrobnienie. Najczęściej rzeczownik odrzeczownikowy.

Definicja Deminutłyum

Co to znaczy DEMINUTŁYUM: [z łaciny deminutivum ´słowo zdrobniały´] - odmiennie: zdrobnienie. Najczęściej rzeczownik odrzeczownikowy oznaczający element traktowany poprzez osobę mówiącą jako mały w porównaniu z innymi obiektami tego samego typu. Deminutivum bardzo regularnie ma charakter ekspresywny i zazwyczaj wskazuje na pozytywny relacja mówiącego. Zdrobnienia - to jedna z w najwyższym stopniu produktywnych kategorii słowotwórczych. Mogą być utworzone od wszystkich rzeczowników, które wskazują na elementy o określonej wielkości, kształcie, a zatem oznaczają coś, co może być z natury swojej większe albo mniejsze. Jeśli formant deminutywny zostanie dołączony do rzeczownika o znaczeniu abstrakcyjnym, wówczas formacja ma jedynie charakter ekspresywny. Deminutiva tworzone są dzięki sufiksów -ek (pies-ek); -ik/yk (talerz-yk); -ko (krzeseł -ko); - ka (lamp-ka) i tak dalej W j. polskim możemy zdrabniać także inne części mowy, na przykład przymiotniki i przysłówki (miły - milutki, niewiele - malutko)

Definicja Dialekt:
Co to jest ´sposób mówienia] - język, mowa jakiejś ekipy ludzi posiadająca węższy zakres niż język narodowy, a szerszy niż gwara. Definicja odnosi się w pierwszej kolejności do terytorialnych odmian języka. Por deminutłyum.
Definicja Depalatalizacja:
Co to jest DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu deminutłyum.
Definicja Dialekty Mieszane:
Co to jest północnej i zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Powstały po II wojnie światowej na obszarach nienależących w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski, a więc na tak zwany deminutłyum.

Czym jest Deminutłyum znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: