DEPALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Depalatalizacja. Czym jest ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm.

Definicja DEPALATALIZACJA

Co to znaczy DEPALATALIZACJA: zobacz DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu podstawowego dzięki formantów słowotwórczych. Np. od rzeczownika kot możemy stworzyć dzięki przyrostków -ek i -ka wyrazy kotek, kotka, a poprzez zmianę odmiany rzeczownikowej na przymiotnikową - przymiotnik koci i tak dalej Por. formant

Definicja Dialektologia:
Co to jest ´sposób mówienia´ + gr. logos ´wyraz, edukacja´] - edukacja o dialektach ludowych, a więc regionalnych odmianach języka narodowego. Zajmuje się opisem dialektów na wszystkich poziomach języka depalatalizacja co to jest.
Definicja Deminutłyum:
Co to jest deminutivum ´słowo zdrobniały´] - odmiennie: zdrobnienie. Najczęściej rzeczownik odrzeczownikowy oznaczający element traktowany poprzez osobę mówiącą jako mały w porównaniu z innymi obiektami tego depalatalizacja definicja.
Definicja Dialekt ŚlˇSki:
Co to jest południowo-zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to synchroniczna wymowa wargowych miękkich spółgłosek: łojcow´e, b´ere, p´ekli ´ojcowie, bierze depalatalizacja co znaczy.
Definicja D¬Więczność:
Co to jest artykulacyjna głosek związana z drganiami wiązadeł głosowych. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych wiązadła głosowe są zsunięte i ruch powietrza wprawia je w drgania. Przy wymawianiu głosek depalatalizacja słownik.

Czym jest Depalatalizacja znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: