DEPALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Depalatalizacja. Czym jest ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm.

Definicja Depalatalizacja

Co to znaczy DEPALATALIZACJA: zobacz DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu podstawowego dzięki formantów słowotwórczych. Np. od rzeczownika kot możemy stworzyć dzięki przyrostków -ek i -ka wyrazy kotek, kotka, a poprzez zmianę odmiany rzeczownikowej na przymiotnikową - przymiotnik koci i tak dalej Por. formant

Definicja Dopełnienie:
Co to jest więc ´słowo, który dopełnia, uzupełniać - część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo przysłówka, uzupełniające (dopełniające) treść wyrazu, z którym się łączy, na przykład czyta depalatalizacja.
Definicja Derywacja Wsteczna:
Co to jest opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu depalatalizacja.
Definicja Dialekt ŚlˇSki:
Co to jest południowo-zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to synchroniczna wymowa wargowych miękkich spółgłosek: łojcow´e, b´ere, p´ekli ´ojcowie, bierze depalatalizacja.

Czym jest Depalatalizacja znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: