WSTECZNA DERYWACJA co to jest
Jak się pisze Derywacja Wsteczna. Czym jest jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np.

Definicja Derywacja Wsteczna

Co to znaczy DERYWACJA WSTECZNA: typ derywacji opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu tematu rzeczownika ogórek. Paradygmat fleksyjny (odmiana) wyrazu podstawowego i pochodnego, powstałego wskutek derywacji wstecznej, jest taki sam. Nie należy zatem do tej derywacji na przykład słowo dźwig od dźwigać, bo zachodzi tu wymiana paradygmatu z koniugacyjnego na deklinacyjny. W tym przypadku mamy do czynienia z derywacją paradygmatyczną

Definicja Depalatalizacja:
Co to jest DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu derywacja wsteczna.
Definicja Dialektyzm:
Co to jest zobacz GWARYZM derywacja wsteczna.
Definicja Dopełnienie:
Co to jest więc ´słowo, który dopełnia, uzupełniać - część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo przysłówka, uzupełniające (dopełniające) treść wyrazu, z którym się łączy, na przykład czyta derywacja wsteczna.

Czym jest Wsteczna Derywacja znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: