WSTECZNA DERYWACJA co to jest
Jak się pisze Derywacja Wsteczna. Czym jest jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np.

Definicja Derywacja Wsteczna

Co to znaczy DERYWACJA WSTECZNA: typ derywacji opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu tematu rzeczownika ogórek. Paradygmat fleksyjny (odmiana) wyrazu podstawowego i pochodnego, powstałego wskutek derywacji wstecznej, jest taki sam. Nie należy zatem do tej derywacji na przykład słowo dźwig od dźwigać, bo zachodzi tu wymiana paradygmatu z koniugacyjnego na deklinacyjny. W tym przypadku mamy do czynienia z derywacją paradygmatyczną

Czym jest Wsteczna Derywacja znaczenie w Słownik na D .