DERYWAT co to jest
Jak się pisze Derywat. Czym jest ´oznaczony´] - treść definicje symbolizowanego poprzez słowo.

Definicja Derywat

Co to znaczy DERYWAT: zobacz Słowo POCHODNY. DESYGNAT [z łaciny designatus ´oznaczony´] - treść definicje symbolizowanego poprzez słowo (klasa elementów określona poprzez słowo). W logice termin ten znaczy każdy element rzeczywistości pozajęzykowej odpowiadającej nazwie. I tak na przykład desygnatem nazwy kwiat jest każdy kwiat. Termin ten pojawia się regularnie w pracach językoznawczych dotyczących semantyki (znaczenia). Różnie jest wtedy definiowany, por. na przykład definicję W. Doroszewskiego: ´ element myśli odpowiadający wyrazowi´ (leksykon j. polskiego pod red. W. Doroszewskiego^

Definicja Derywacja Wsteczna:
Co to jest opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu derywat.
Definicja Dialektologia:
Co to jest ´sposób mówienia´ + gr. logos ´wyraz, edukacja´] - edukacja o dialektach ludowych, a więc regionalnych odmianach języka narodowego. Zajmuje się opisem dialektów na wszystkich poziomach języka derywat.
Definicja Dialekt ŚlˇSki:
Co to jest południowo-zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to synchroniczna wymowa wargowych miękkich spółgłosek: łojcow´e, b´ere, p´ekli ´ojcowie, bierze derywat.

Czym jest Derywat znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: