MAŁOPOLSKI DIALEKT co to jest
Jak się pisze Dialekt Małopolski. Czym jest zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Ce chy.

Definicja Dialekt Małopolski

Co to znaczy DIALEKT MAŁOPOLSKI: obejmuje obszary południowo-wschod-niej i środkowej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Ce chy charakterystyczne wspólne dla wszystkich dialektów małopolskich to: mazurzenie - zęby posła, występujące na całym obszarze z wyjątkiem wschodnich krańców Małopolski, jest to Pogranicza Wschodniego Młodszego z Rzeszowem; synchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich: b´ały kfat; udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa: ryg jelenia, kóz malin, z wyjątkiem graniczącego z Mazowszem Pogranicza Mazowsza. Na sporym obszarze (cała górzysta Małopolska, część krakowskiego, nawet na północ do granic Wielkopolski) występuje zdarzenie wymiany wygłosowej spółgłoski ch w k: dach ] dak, groch ] grok, na nogach ] na nogak. Do cech mających mniejszy zasięg należy brak samogłosek nosowych w Małopolsce środkowej, jest to w okolicach Kielc, Sandomierza, Radomia, por. na przykład ido ś feta ´idą święta´, m´edzy foko a fśo ´pomiędzy łąką a wsią´. Na Podhalu natomiast występują dwie odmienne cechy: archaizm podhalański: chłopci, zbójnici i akcent wczesny. Ten ostatni, występujący także na Kaszubach, jest reliktem dawnego akcentu inicjalnego w polszczyźnie. Oto przykładowe zdania z różnych dialektów małopolskich: krakowskie, tekst z powiatu krakowskiego: Bfog´enki to downyni casami u nos byvaty, całą noc p´irały chusty w f tyk stavak pajnsk´ik ´Boginki to dawnymi czasami u nas aby(wa)ły, całą noc prały chusty w takich stawach pańskich´; Małopolska środkowa, kieleckie, pow. jędrzejowski: Jeden chłopok pognoł gęsi za żyke. Jak śe zmrocyfo gęsi so a chłopoka ni ma. Jag ni ma, tag gospodyni polećeli sukadź go. ´Jeden chłopak pognał gęsi za rzekę. Jak się zmroczyło (zapadł zmrok) gęsi są, a chłopaka nie ma. Jak nie ma, tak gospodyni poleciała szukać go´; Podhale: Prali śe s´ićka, a dźyfki ino tak´ego rade m´ały, co bet b´itńik. To se ta pojeden i vłos´i masłem lub sadłem fomaśćeł, abo i śeb´e po pas, coby śe mu beło lekcyj vym´itfać. ´Prali się (bili się) wszyscy, a dziewki ino (tylko) takiego rade miały (podobał im się), który był bitnik (dobrze się bil). To sobie więc niejeden i włosy masłem lub sadłem omaścił (natłuścił), lub i siebie po pas, tak aby się mu było "lek-ciej" (łatwiej) wyplątać, wywinąć´

Definicja Dialekt:
Co to jest ´sposób mówienia] - język, mowa jakiejś ekipy ludzi posiadająca węższy zakres niż język narodowy, a szerszy niż gwara. Definicja odnosi się w pierwszej kolejności do terytorialnych odmian języka. Por dialekt małopolski.
Definicja Dialekt Mazowiecki:
Co to jest północno-wschodniej i środkowej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Cechy językowe wspólne dla dialektów mazowieckich to: mazurzenie: cysto kosula, konicek; fonetyka międzywyrazowa dialekt małopolski.
Definicja Derywat:
Co to jest POCHODNY. DESYGNAT [z łaciny designatus ´oznaczony´] - treść definicje symbolizowanego poprzez słowo (klasa elementów określona poprzez słowo). W logice termin ten znaczy każdy element rzeczywistości dialekt małopolski.

Czym jest Małopolski Dialekt znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: