DIALEKTOLOGIA co to jest
Jak się pisze Dialektologia. Czym jest edukacja´] - edukacja o dialektach ludowych, a więc.

Definicja Dialektologia

Co to znaczy DIALEKTOLOGIA: [gr. dialectos ´sposób mówienia´ + gr. logos ´wyraz, edukacja´] - edukacja o dialektach ludowych, a więc regionalnych odmianach języka narodowego. Zajmuje się opisem dialektów na wszystkich poziomach języka: fonetyki, morfologii, składni, słownictwa. Efektem prac dialektologicznych są publikacje tekstów gwarowych, które służą zarówno jako podstawa do badań nad systemem języka, jak i jako źródło do odtwarzania kultury narodu; słowniki i atlasy gwarowe, prezentujące przebieg zjawisk fonetycznych, fleksyjnych i leksykalnych. Wyniki badań dialektologicznych używane są m. in. poprzez gramatykę historyczną, dla której gwary z uwagi na swą archaiczność stają się źródłem do obserwacji starszych etapów rozwojowych języka na rodowego. W j. polskim literackim nie ma dzisiaj na przykład ~ samogłosek pochylonych. O tym, jakie miały brzmienie, wnioskujemy na podstawie obserwacji dialektów, gdzie te samogłoski wciąż się utrzymują

Definicja Dyftong:
Co to jest phthongos ´dźwięk, głos´] - połączenie dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a, e, i, o, u, y z elementem niezgłoskotwórczym (nietworzącym sylaby) J, /. Właśnie taką postać dialektologia.
Definicja Dialekty Polskie:
Co to jest o zróżnicowanie językowe dawnych plemion zamieszkujących w czasach przedhistorycznych dzisiejsze ziemie polskie, a więc Polan, Wiślan, Ślężan, Mazowszan, Pomorzan. Ślady tej wczesnej odrębności, a dialektologia.
Definicja Dialekt Miejski:
Co to jest zobacz GWARA MIEJSKA dialektologia.

Czym jest Dialektologia znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: