DYFTONG co to jest
Jak się pisze Dyftong. Czym jest dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a.

Definicja Dyftong

Co to znaczy DYFTONG: [gr. dyo- ´dwa´, phthongos ´dźwięk, głos´] - połączenie dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a, e, i, o, u, y z elementem niezgłoskotwórczym (nietworzącym sylaby) J, /. Właśnie taką postać przyjmują dyftongi w j. polskim, na przykład w gwarach. Tutaj występują dyftongi z elementem niezgłoskotwórczym przed samogłoską: h, łe, je, por. na przykład łokno ´okno´, kłeza ´koza´, gtyra ´góra´ albo z elementem niezgłoskotwórczym po samogłosce: of, e}, yj, na przykład do picioł ´do picia´, myszy] ´myszy´. Trzeba powiedzieć, iż geneza ich bywa różna. Dyftongi mogą być kontynuantami dawnych samogłosek długich lub powstają jako obiekt protezy. We współczesnym j. polskim, w jego odmianie ogólnej za dyftongiczną uznaje się wymowę samogłosek nosowych idoł, robioł, kełs. Pośród języków indoeuropejskich są jednak takie, gdzie dyftongi są bardzo częste, na przykład z angielskiego: beard, beer, sauer, fear

Definicja Dialekty Mieszane:
Co to jest północnej i zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Powstały po II wojnie światowej na obszarach nienależących w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski, a więc na tak zwany dyftong.
Definicja D¬Więczność:
Co to jest artykulacyjna głosek związana z drganiami wiązadeł głosowych. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych wiązadła głosowe są zsunięte i ruch powietrza wprawia je w drgania. Przy wymawianiu głosek dyftong.
Definicja Dialekt:
Co to jest ´sposób mówienia] - język, mowa jakiejś ekipy ludzi posiadająca węższy zakres niż język narodowy, a szerszy niż gwara. Definicja odnosi się w pierwszej kolejności do terytorialnych odmian języka. Por dyftong.

Czym jest Dyftong znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: