Krzyżówka DYFTONG co to jest
Jak się pisze Dyftong. Czym jest dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja DYFTONG

Co to znaczy DYFTONG: [gr. dyo- ´dwa´, phthongos ´dźwięk, głos´] - połączenie dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a, e, i, o, u, y z elementem niezgłoskotwórczym (nietworzącym sylaby) J, /. Właśnie taką postać przyjmują dyftongi w j. polskim, na przykład w gwarach. Tutaj występują dyftongi z elementem niezgłoskotwórczym przed samogłoską: h, łe, je, por. na przykład łokno ´okno´, kłeza ´koza´, gtyra ´góra´ albo z elementem niezgłoskotwórczym po samogłosce: of, e}, yj, na przykład do picioł ´do picia´, myszy] ´myszy´. Trzeba powiedzieć, iż geneza ich bywa różna. Dyftongi mogą być kontynuantami dawnych samogłosek długich lub powstają jako obiekt protezy. We współczesnym j. polskim, w jego odmianie ogólnej za dyftongiczną uznaje się wymowę samogłosek nosowych idoł, robioł, kełs. Pośród języków indoeuropejskich są jednak takie, gdzie dyftongi są bardzo częste, na przykład z angielskiego: beard, beer, sauer, fear

Co znaczy Dialektologia:
Porównanie ´sposób mówienia´ + gr. logos ´wyraz, edukacja´] - edukacja o dialektach ludowych, a więc regionalnych odmianach języka narodowego. Zajmuje się opisem dialektów na wszystkich poziomach języka dyftong co znaczy.
Krzyżówka Dialekt:
Dlaczego obejmuje tereny północnej Polski na zachód od Zatoki Gdańskiej (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólną właściwością dialektów kaszubskich jest brak mazurzenia: szary, czas; fonetyka dyftong krzyżówka.
Co to jest Dialekt Miejski:
Jak lepiej zobacz GWARA MIEJSKA dyftong co to jest.
Słownik Dialekty Polskie:
Kiedy o zróżnicowanie językowe dawnych plemion zamieszkujących w czasach przedhistorycznych dzisiejsze ziemie polskie, a więc Polan, Wiślan, Ślężan, Mazowszan, Pomorzan. Ślady tej wczesnej odrębności, a dyftong słownik.

Czym jest Dyftong znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: