DYSKURS co to jest
Jak się pisze Dyskurs. Czym jest kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji, w jakim celu (S. Grabias.

Definicja Dyskurs

Co to znaczy DYSKURS: ciąg zachowań językowych, których postać zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji, w jakim celu (S. Grabias, 1997). W takim rozumieniu dyskurs stanowi rodzaj kontaktów socjalnych dokonujących się przy udziale języka; kontaktu, który zależy zarówno od cech psychofizycznych nadawcy i odbiorcy, intencji nadawcy, sytuacji, w jakiej zachodzi interakcja, jak i od języka

Definicja Dialekt:
Co to jest obejmuje tereny północnej Polski na zachód od Zatoki Gdańskiej (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólną właściwością dialektów kaszubskich jest brak mazurzenia: szary, czas; fonetyka dyskurs.
Definicja Dialekty Mieszane:
Co to jest północnej i zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Powstały po II wojnie światowej na obszarach nienależących w dwudziestoleciu międzywojennym do Polski, a więc na tak zwany dyskurs.
Definicja Derywacja Wsteczna:
Co to jest opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu dyskurs.

Czym jest Dyskurs znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: