DYSPALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Dyspalatalizacja. Czym jest palatalisation] - odmiennie: depalatalizacja.

Definicja Dyspalatalizacja

Co to znaczy DYSPALATALIZACJA: [od z łaciny dys- + z łaciny palatum ´podniebienie´, fr. palatalisation] - odmiennie: depalatalizacja. Odmiękczenie, stwardnienie spółgłosek palatalnych (miękkich). W historii j. polskiego takiemu stwardnieniu uległy m. in. spółgłoski: cz, sz, ż (rz), c, dz, dź, które jeszcze w XIV i XV wieku były miękkie. Stwardniały także spółgłoski wargowe miękkie: p´, b´, m´, v´ w wygłosie, na przykład dawne gołąb´ ] gołąb. Tylko w sytuacjach zależnych zachowała się miękkość tych spółgłosek, por. na przykład gołębia, Wrocławia, Oświęcimia- lecz Krakowa, domu itd

Definicja Dialekt Małopolski:
Co to jest południowo-wschod-niej i środkowej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Ce chy charakterystyczne wspólne dla wszystkich dialektów małopolskich to: mazurzenie - zęby posła, występujące na dyspalatalizacja.
Definicja Dyskurs:
Co to jest językowych, których postać zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji, w jakim celu (S. Grabias, 1997). W takim rozumieniu dyskurs stanowi rodzaj kontaktów socjalnych dokonujących się przy dyspalatalizacja.
Definicja Deminutłyum:
Co to jest deminutivum ´słowo zdrobniały´] - odmiennie: zdrobnienie. Najczęściej rzeczownik odrzeczownikowy oznaczający element traktowany poprzez osobę mówiącą jako mały w porównaniu z innymi obiektami tego dyspalatalizacja.

Czym jest Dyspalatalizacja znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: