DYSPALATALIZACJA co to jest
Jak się pisze Dyspalatalizacja. Czym jest palatalisation] - odmiennie: depalatalizacja.

Definicja DYSPALATALIZACJA

Co to znaczy DYSPALATALIZACJA: [od z łaciny dys- + z łaciny palatum ´podniebienie´, fr. palatalisation] - odmiennie: depalatalizacja. Odmiękczenie, stwardnienie spółgłosek palatalnych (miękkich). W historii j. polskiego takiemu stwardnieniu uległy m. in. spółgłoski: cz, sz, ż (rz), c, dz, dź, które jeszcze w XIV i XV wieku były miękkie. Stwardniały także spółgłoski wargowe miękkie: p´, b´, m´, v´ w wygłosie, na przykład dawne gołąb´ ] gołąb. Tylko w sytuacjach zależnych zachowała się miękkość tych spółgłosek, por. na przykład gołębia, Wrocławia, Oświęcimia- lecz Krakowa, domu itd

Definicja Deminutłyum:
Co to jest deminutivum ´słowo zdrobniały´] - odmiennie: zdrobnienie. Najczęściej rzeczownik odrzeczownikowy oznaczający element traktowany poprzez osobę mówiącą jako mały w porównaniu z innymi obiektami tego dyspalatalizacja co to jest.
Definicja Dyftong:
Co to jest phthongos ´dźwięk, głos´] - połączenie dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a, e, i, o, u, y z elementem niezgłoskotwórczym (nietworzącym sylaby) J, /. Właśnie taką postać dyspalatalizacja definicja.
Definicja Dialektyzm:
Co to jest zobacz GWARYZM dyspalatalizacja co znaczy.
Definicja Depalatalizacja:
Co to jest DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu dyspalatalizacja słownik.

Czym jest Dyspalatalizacja znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: