EKSPRESYWIZM co to jest
Jak się pisze Ekspresywizm. Czym jest nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także.

Definicja Ekspresywizm

Co to znaczy EKSPRESYWIZM: odmiennie: emocjonalizm, słowo ekspresywny. słowo, który nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także wyraża emocjonalny relacja do niego. Ekspresjonizmy mogą mieć barwę dodatnią: dziewuszka, kociątko lub ujemną: pijanica. Wyrazy takie tworzone są dzięki odpowiednich formantów (przedrostków, przyrostków): mieszczuch, kotek albo poprzez inne zabiegi słowotwórcze, na przykład Zosia od Zofia (oboczności). Mogą to być także wyrazy niepodzielne słowotwórczo, na przykład belfer, kić (negatywnie o więzieniu) albo wyrazy neutralne znaczeniowo, lecz użyte na przykład metaforycznie, por. na przykład osioł w zdaniu: Ty ośle!! (o człowieku)

Definicja E Ruchome:
Co to jest Samogłoska e, która w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu albo w słowach pokrewnych może pojawiać się albo zanikać, na przykład kotek -kotka, przyszedł-przyszła, owca - owiec. Oboczność tę ekspresywizm.
Definicja Enklityka:
Co to jest enclitica, z gr. enklitikon ´nachylenie´] - słowo, który przy mówieniu nie ma własnego akcentu i tworzy całość akcentową ( zestrój akcentowy) z słowem poprzedzającym. Enklitykami są krótkie ekspresywizm.
Definicja Eufonia:
Co to jest brzmienie´] - jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej, zabieg językowy służący raczej w tekstach literackich. Jego celem jest wywołanie - przy głośnym czytaniu tekstu - efektu dźwięczności ekspresywizm.

Czym jest Ekspresywizm znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: