EKSPRESYWIZM co to jest
Jak się pisze Ekspresywizm. Czym jest nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także.

Definicja Ekspresywizm

Co to znaczy EKSPRESYWIZM: odmiennie: emocjonalizm, słowo ekspresywny. słowo, który nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także wyraża emocjonalny relacja do niego. Ekspresjonizmy mogą mieć barwę dodatnią: dziewuszka, kociątko lub ujemną: pijanica. Wyrazy takie tworzone są dzięki odpowiednich formantów (przedrostków, przyrostków): mieszczuch, kotek albo poprzez inne zabiegi słowotwórcze, na przykład Zosia od Zofia (oboczności). Mogą to być także wyrazy niepodzielne słowotwórczo, na przykład belfer, kić (negatywnie o więzieniu) albo wyrazy neutralne znaczeniowo, lecz użyte na przykład metaforycznie, por. na przykład osioł w zdaniu: Ty ośle!! (o człowieku)

Definicja Eufonia:
Co to jest brzmienie´] - jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej, zabieg językowy służący raczej w tekstach literackich. Jego celem jest wywołanie - przy głośnym czytaniu tekstu - efektu dźwięczności ekspresywizm.
Definicja Errata:
Co to jest z łaciny errata ´błędy´] - lista i sprostowanie błędów zauważonych w książce po wydrukowaniu, załączony do niej w formie wkładki albo wklejki ekspresywizm.
Definicja Epitet:
Co to jest ´przydawka´] -jeden ze środków stylistycznych, używanych w stylu artystycznym, będący określeniem rzeczownika. Epitet może wprost określać cechę przedmiotu, osoby czy zjawiska: ulewny deszcz, mały ekspresywizm.

Czym jest Ekspresywizm znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: