ENKLITYKA co to jest
Jak się pisze Enklityka. Czym jest słowo, który przy mówieniu nie ma własnego akcentu i tworzy.

Definicja Enklityka

Co to znaczy ENKLITYKA: [z łaciny vox enclitica, z gr. enklitikon ´nachylenie´] - słowo, który przy mówieniu nie ma własnego akcentu i tworzy całość akcentową ( zestrój akcentowy) z słowem poprzedzającym. Enklitykami są krótkie jednosylabowe wyrazy, na przykład: a) zaimek zwrotny się: Jan myje się rano; Kasia maluje się; b) formy zaimków osobowych: Wreszcie dali mu pić; Lubili go bardzo; c) partykuły aby, iż, no: dajcie no mi; d) człony wyrazów złożonych: -sta, -set: czterysta, siedemset i ruchome końcówki czasu przeszłego: pisaliśmy. Enklityki występują w każdym języku, por. na przykład:: z angielskiego: ´give it. ~ popr. Dawniej w staropolszczyźnie dodanie proklityki zmieniało akcent, na przykład::: zobaczył, lecz zobaczył go. Dlatego jeszcze dzisiaj występują wahania w formach czasu przeszłego, których ruchome końcówki są przecież enklitykami, por. na przykład:::: zobaczyć i zobaczyliśmy, pisać i pisaliśmy. Pamiętaj jednak, tak aby nie przesuwać w formach czasu przeszłego akcentu na przedostatnią sylabę. Akcent powinien w nich padać na trzecią od końca (a w bardziej złożonych formach trybu przypuszczającego na czwartą od końca: napisalibyśmy), a więc na tę, która jest związana jeszcze z rdzeniem niosącym znaczenie czasownika, a nie z tylko z morfemem słowotwórczym czy gramatycznym

Definicja Epifora:
Co to jest zobacz ANAFORA enklityka.
Definicja E Ruchome:
Co to jest Samogłoska e, która w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu albo w słowach pokrewnych może pojawiać się albo zanikać, na przykład kotek -kotka, przyszedł-przyszła, owca - owiec. Oboczność tę enklityka.
Definicja Ekspresywizm:
Co to jest emocjonalizm, słowo ekspresywny. słowo, który nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także wyraża emocjonalny relacja do niego. Ekspresjonizmy mogą mieć barwę dodatnią: dziewuszka enklityka.

Czym jest Enklityka znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: