EPITET co to jest
Jak się pisze Epitet. Czym jest stylistycznych, używanych w stylu artystycznym, będący określeniem.

Definicja Epitet

Co to znaczy EPITET: [gr. epitheton ´przydawka´] -jeden ze środków stylistycznych, używanych w stylu artystycznym, będący określeniem rzeczownika. Epitet może wprost określać cechę przedmiotu, osoby czy zjawiska: ulewny deszcz, mały dom, lub relacja emocjonalny nadawcy: kochany chłopak. Może także robić to w sposób metaforyczny: białe małżeństwo. Jak wskazuje etymologia wyrazu, epitet jest przydawką. Jest zatem wyrażany tymi częściami mowy co ona i ma takie same jak ona funkcje. Posługujemy się nim w poezji (wybrane epitety mają ustaloną postać, na przykład różanopalca Jutrzenka, nieugaszony śmiech bogów i bohaterów - u Homera), a w mowie potocznej są zwyczajnie określeniami ( także czasem stałymi: niemądra koza, czarna rozpacz)

Definicja Ekspresywizm:
Co to jest emocjonalizm, słowo ekspresywny. słowo, który nie tylko znaczy jakiś element (cechę, czynność), lecz także wyraża emocjonalny relacja do niego. Ekspresjonizmy mogą mieć barwę dodatnią: dziewuszka epitet.
Definicja Epifora:
Co to jest zobacz ANAFORA epitet.
Definicja Etykieta Językowa:
Co to jest danej społeczności wzorów językowych zachowań grzecznościowych, zwyczajowo przyporządkowanych określonym sytuacjom pragmatycznym (Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2). Chodzi zatem w epitet.

Czym jest Epitet znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: