ETYMOLOGIA co to jest
Jak się pisze Etymologia. Czym jest logos ´wyraz, edukacja´] - dawny sedno - edukacja o prawdziwym.

Definicja Etymologia

Co to znaczy ETYMOLOGIA: [gr. etymologia, od etymon ´prawda, istota, znaczenie´ + logos ´wyraz, edukacja´] - dawny sedno - edukacja o prawdziwym znaczeniu - uległ zatarciu. Dzisiaj kojarzymy etymologię jako naukę zajmującą się pochodzeniem wyrazów, jest to ich pierwotnymi znaczeniami, a również formami. Jako taka jest etymologia dziedziną semantyki historycznej. Informacje na temat najdawniejszych rdzeni wyrazów i ich rozwoju, a regularnie również odpowiedników w innych językach, można znaleźć w słownikach etymologicznych. J. polski posiada kompletny leksykon etymologiczny autorstwa A. Briicknera, niedokończony wielotomowy leksykon F. Sławskiego i najnowszy leksykon A. Bańkowskiego. Dążenie do etymologizowania, a więc podejmowania prób dochodzenia do źródeł wyrazów jest wyraźnie właściwością ludzkiego umysłu. Owocuje w badaniach naukowych, lecz i w tworzeniu tak zwany etymologii ludowych, które wykorzystują do togo celu rozmaite skojarzenia, na przykład mówi się, iż nazwa Częstochowa pochodzi od tego, iż zmierzającym ku niej pielgrzymom regularnie się chowa za wzniesieniami. Naprawdę to jest jednak nazwa pochodząca od starego imienia Częstoch ´Częstochowa // regularnie-cha wieś´. Warszawa ma być miejscem, gdzie wg legendy Kazimierz Sprawiedliwy znalazł bliźnięta Warsa i Sawę. W czasie gdy to jest osada należąca do kogoś o imieniu Warsz, a więc Warcisław. Także w dawnych pracach niby-naukowych możemy znaleźć podobne dziwne pomysły, mające wskazywać związki pomiędzy wyrazami. I tak XVII-wieczny autor Wojciech Dembołecki błędnie wywodzi łacińskie nazwy od polskich, bo zdecydował, iż j. polski ma być tym, którym Adam i Ewa mówili w raju. Objaśnia więc, iż Bachus to Beczkoś, a Cupido pochodzi od ´do kupy, ponieważ chciwość oznacza". Naprawdę jednak etymologizowanie wymaga dużej znajomości wielu języków i praw nimi rządzących. Etymologia pokazuje, iż wybrane rdzenie poprzez tysiące lat nazywają tę samą rzecz w różnych językach, por. na przykład poi. ogień ´ogień´, staroindyjski/sanskrycki agnis, z łaciny ignis, lit. ugnis, inne z kolei zastępują stare słowa, pierwotnie wskazujące na jakiś element czy cechę, na przykład w językach słowiańskich słowo młody ( na przykład roś. mołodoj, czes. mlady) zastąpił dawniejsze oparte na rdzeniu *jun- (widocznym w z angielskiego: young ´młody´, fr. jeune ´młody´, a nawet w poi. junaku czy roś. junoszy ´młodzieniec´). Taka obserwacja o charakterze etymologicznym może stać się impulsem do dalszych badań nad ustaleniami przyczyn, dla których rdzeń *me-l *mo-l o znaczeniu ´miękki, mały, łatwy do zniszczenia´ zastąpił poprzedni *yeu-, o znaczeniu ´młody, który krótko żyje´. Badania etymologiczne mogą więc pomagać w odkrywaniu językowego obrazu świata. Etymologia słowa żona (z gr. gyne ´kobieta´), najstarszego w językach słowiańskich wyrazu oznaczającego kobietę (czasami - jak w j. polskim - zamężną), wskazuje na związek z rdzeniem ^gen- ´rodzić´. Dla naszych przodków -już w starożytnej Grecji - rodzenie dzieci było główną właściwością kobiety

Definicja Enklityka:
Co to jest enclitica, z gr. enklitikon ´nachylenie´] - słowo, który przy mówieniu nie ma własnego akcentu i tworzy całość akcentową ( zestrój akcentowy) z słowem poprzedzającym. Enklitykami są krótkie etymologia.
Definicja Elipsa:
Co to jest ´opuszczenie´] - odmiennie: wyrzutnia. Opuszczenie wyrazu albo większej części zdania, której domyślamy się z kontekstu, na przykład Moi znajomi sprzedali stary dom i kupili nowy (opuszczono słowo etymologia.
Definicja Eufemizm:
Co to jest feme ´mowa´; eufemos ´wydający głos dobrze wróżący, powstrzymujący się od słów złej wróżby´] - tradycyjne spolszczenie terminu brzmi: omówienie. Naprawdę chodzi o zastąpienie wyrazu o przykrej etymologia.

Czym jest Etymologia znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: