EUFEMIZM co to jest
Jak się pisze Eufemizm. Czym jest dobrze wróżący, powstrzymujący się od słów złej wróżby´.

Definicja Eufemizm

Co to znaczy EUFEMIZM: [gr. eu- ´dobrze´ + feme ´mowa´; eufemos ´wydający głos dobrze wróżący, powstrzymujący się od słów złej wróżby´] - tradycyjne spolszczenie terminu brzmi: omówienie. Naprawdę chodzi o zastąpienie wyrazu o przykrej, niestosownej, niepokojącej, nieprzyzwoitej treści poprzez wyrażenie łagodniejsze. "Eufemizm to zastępczy środek językowy (słowo, wyrażenie albo zwrot) o pozytywnych albo neutralnych konotacjach, będący ominięciem, zasłonięciem albo złagodzeniem nazwy wprost jakiegoś zjawiska. Zdarzenie to może być dla odbiorcy nieprzyjemne (niemiłe). Właściwość ta wiąże się z negatywnymi konotacjami wyrazu objętego tabu. Powody występowania eufemizmu są pozajęzykowe (psychologiczne, socjalne, religijne, ideologiczne). To są różnego rodzaju tabu" (A. Dąbrowska, 1993). Dziedziny występowania eufemizmów to na przykład nazwy Boga - Jak babcię kocham, żarn. Jak Boga kocham; niebezpiecznych zwierząt - bury, kosmacz żarn. niedźwiedź; basior, zbój żarn. wilk, nazwy chorób - adi-das żarn. aids, ryba, ten, co tyłem chodzi żarn. rak; śmierci - odejść, przejechać się na tamten świat żarn. umrzeć; starości - niemłody, w pewnym wieku żarn. stary, nazwy zjawisk związanych z fizjologią człowieka - iść tam, gdzie władca piechotą chodzi, iść poprawić makijaż Iść do ubikacji´. Por. tabu językowe, funkcja magiczna języka

Definicja E Ruchome:
Co to jest Samogłoska e, która w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu albo w słowach pokrewnych może pojawiać się albo zanikać, na przykład kotek -kotka, przyszedł-przyszła, owca - owiec. Oboczność tę eufemizm.
Definicja Emocjonalizm:
Co to jest zobacz EKSPRESYWIZM eufemizm.
Definicja Etykieta Językowa:
Co to jest danej społeczności wzorów językowych zachowań grzecznościowych, zwyczajowo przyporządkowanych określonym sytuacjom pragmatycznym (Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2). Chodzi zatem w eufemizm.

Czym jest Eufemizm znaczenie w Słownik na E .

  • Dodano:
  • Autor: