MIĘDZYWYRAZOWA FONETYKA co to jest
Jak się pisze Fonetyka Międzywyrazowa. Czym jest szybsze tempo mowy mogą być połączone i stanowić.

Definicja Fonetyka Międzywyrazowa

Co to znaczy FONETYKA MIĘDZYWYRAZOWA: wymowa głosek na granicy dwóch wyrazów, które z uwagi na szybsze tempo mowy mogą być połączone i stanowić jeden segment (jest to jakby jeden słowo). W większości wypadków zjawiska fonetyczne zachodzące na styku dwóch wyrazów są identyczne jak te w śródgłosie, zachodzą więc wszystkie znane polszczyźnie upodobnienia, na przykład pod względem miejsca artykulacji: moc czereśni ] mo ´czereśni i dźwięczności: liść zielony ] liźdź źelony. Termin stosuje się powszechnie w dialektologii dla nazwania jednej z cech dialektalnych, która dzieli Polskę na północno-wschodnią (tak zwany wymowa warszawska) i południowo-zachodnią (((tak zwany wymowa krakowsko-poznańska). Dotyczy to szczególnego wypadku fonetyki międzywyrazowej, gdzie nie zawsze dochodzi do udźwięcznienia wy-głosu wyrazu pierwszego przed dźwięcznym nagłosem wyrazu drugiego. Wg ogólnej zasady udźwięcznienie powinno w takim wypadku wystąpić i odbywa się tak zawsze przed ((((tak zwany spółgłoską właściwą, która posiada bezdźwięczny odpowiednik (z-s,g-k, d-titp.), por. na przykład snob żyta, róg długi. W sytuacji innych głosek dźwięcznych, które nie posiadają systemowo odpowiedników bezdźwięcznych (samogłoski, półsamogło-skij, /, spółgłoski sonome [´zawsze dźwięczne´, por. z łaciny sonor ´dźwięk´ ] r, l, m, n, ń) udźwięcznienie wygłosu występuje w Polsce południowo-zachodniej (Małopolska, Wielkopolska, Śląsk): jagjechoł, brad adama, sad rosnę, w trakcie gdy w Polsce północno-wschodniej (Mazowsze, Kaszuby, płn. część Wielkopolski) do udźwięcznienia nie dochodzi: jak jechoł, brat Adama, sat rosnę, teras jus można. Mamy więc do czynienia z fonetyką międzywyrazową udźwięczniającą i fonetyką pomiędzy-wyrazową nieudźwięczniającą. ~ popr. Ani jeden, ani drugi typ wymowy nie jest oceniany jako biedny czy prawidłowy. To są regionalne modele wymawianiowe. Por. regionalizm

Definicja Funkcje Formantów:
Co to jest zobacz FORMANT fonetyka międzywyrazowa.
Definicja Formacja Słowotwórcza:
Co to jest zobacz Słowo POCHODNY fonetyka międzywyrazowa.
Definicja Fonem:
Co to jest się wydzielić jednostka językowa. Nie posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia bardziej złożonych przedmiotów językowych, na przykład kara - kasa - kata, ojciec - rata. To jest fonetyka międzywyrazowa.

Czym jest Międzywyrazowa Fonetyka znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: