FRAZA co to jest
Jak się pisze Fraza. Czym jest zobacz ZWIˇZKI FRAZEOLOGICZNE. Co znaczy Fraza słownik.

Definicja Fraza

Co to znaczy FRAZA: zobacz ZWIˇZKI FRAZEOLOGICZNE

Definicja Forma Fleksyjna:
Co to jest zobacz FORMA GRAMATYCZNA fraza.
Definicja Fonem:
Co to jest się wydzielić jednostka językowa. Nie posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia bardziej złożonych przedmiotów językowych, na przykład kara - kasa - kata, ojciec - rata. To jest fraza.
Definicja Fleksja:
Co to jest ´zmieniam´] - l. Dział językoznawstwa, a dokładniej morfologii, zajmujący się opisem koniugacji (odmiany czasownika) i deklinacji (odmiany rzeczownika, przymiotnika, liczebnika i zaimka) 2. Odmiana fraza.

Czym jest Fraza znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: