GERMANIZM co to jest
Jak się pisze Germanizm. Czym jest albo inny obiekt językowy pochodzący z języka niemieckiego, na.

Definicja Germanizm

Co to znaczy GERMANIZM: [fr. germanisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języka niemieckiego, na przykład rycerz, wydatek. Wpływ języka niemieckiego na polski widoczny jest już w średniowieczu (XIII-XV w.). Najstarsze słownictwo, które zapożyczyliśmy z niem. dotyczy organizacji miasta, pracy rzemieślników, a tak-^ iż dworu, na przykład : chleb, władca, pieniądz, rynek, cech. Silna fala wpływów niemieckich wiąże się także z czasem porozbiorowym, z okresem zorganizowanej akcji germanizacyjnej. Termin ten stosowany jest lub w znaczeniu neutralnym jako ustalenie pochodzenia danego elementu językowego, lub w znaczeniu negatywnym jako niepożądane zapożyczenie z niem.. Za niepożądane uznaje się na przykład : wyrazy takie jak: fest, wyrażenia i zwroty typu mieć miejsce - statthaben ´zdarzyć się´, konstrukcje składniowe: nauczyciel przy szkole

Definicja Głagolica:
Co to jest zobacz ALFABET germanizm.
Definicja Gramatyka:
Co to jest ´czytanie i pisanie´ z gramma ´litera, pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu wymienił się od czasów dawniejszych. Tradycyjnie, jak w łacińskich podręcznikach, oznaczał opis fleksji germanizm.
Definicja Glosa:
Co to jest ´niejasne wyraz wymagające komentarza´] - dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów, ustaleń, sformułowań. Taki dopisek pojawiał się zazwyczaj na marginesach albo pomiędzy germanizm.

Czym jest Germanizm znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: