GERMANIZM co to jest
Jak się pisze Germanizm. Czym jest albo inny obiekt językowy pochodzący z języka niemieckiego, na.

Definicja Germanizm

Co to znaczy GERMANIZM: [fr. germanisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języka niemieckiego, na przykład rycerz, wydatek. Wpływ języka niemieckiego na polski widoczny jest już w średniowieczu (XIII-XV w.). Najstarsze słownictwo, które zapożyczyliśmy z niem. dotyczy organizacji miasta, pracy rzemieślników, a tak-^ iż dworu, na przykład : chleb, władca, pieniądz, rynek, cech. Silna fala wpływów niemieckich wiąże się także z czasem porozbiorowym, z okresem zorganizowanej akcji germanizacyjnej. Termin ten stosowany jest lub w znaczeniu neutralnym jako ustalenie pochodzenia danego elementu językowego, lub w znaczeniu negatywnym jako niepożądane zapożyczenie z niem.. Za niepożądane uznaje się na przykład : wyrazy takie jak: fest, wyrażenia i zwroty typu mieć miejsce - statthaben ´zdarzyć się´, konstrukcje składniowe: nauczyciel przy szkole

Definicja Grupa Podmiotu:
Co to jest składniowa utworzona z podmiotu i określających go przydawek. W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę podmiotu stanowi start zdania: ostry swąd przypalonego ciasta germanizm.
Definicja Gwaryzm:
Co to jest fonetyczna, fleksyjna, słowotwórcza, leksykalna) poprzez użytkowników języka ogólnego rozpoznawana jako gwarowa, na przykład w 3 słowach w zdaniu: Heklujim szumne koronki ´szydełkuję, robię piękne germanizm.
Definicja Grecyzm:
Co to jest konstrukcja składniowa przejęte z języka greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów greckich przedostało się do polszczyzny za pośrednictwem łaciny, na przykład atleta, muza, pantera germanizm.

Czym jest Germanizm znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: