GLOSA co to jest
Jak się pisze Glosa. Czym jest dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów.

Definicja Glosa

Co to znaczy GLOSA: [iac. glossa ´niejasne wyraz wymagające komentarza´] - dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów, ustaleń, sformułowań. Taki dopisek pojawiał się zazwyczaj na marginesach albo pomiędzy wierszami w dawnych, średniowiecznych tekstach teologicznych, kaznodziejskich. Glosy mają dla nas spore znaczenie, bo stanowią pierwsze próby zapisu wyrazów polskich

Definicja Grupa Podmiotu:
Co to jest składniowa utworzona z podmiotu i określających go przydawek. W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę podmiotu stanowi start zdania: ostry swąd przypalonego ciasta glosa.
Definicja Gramatyka Porównawcza:
Co to jest językoznawstwa zajmujący się porównywaniem form językowych w różnych językach naturalnych. Celem takiego porównywania jest określenie podobieństw i różnic pomiędzy językami. Widzimy np., iż w glosa.
Definicja Gramatyka:
Co to jest ´czytanie i pisanie´ z gramma ´litera, pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu wymienił się od czasów dawniejszych. Tradycyjnie, jak w łacińskich podręcznikach, oznaczał opis fleksji glosa.

Czym jest Glosa znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: