GLOSA co to jest
Jak się pisze Glosa. Czym jest dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów.

Definicja Glosa

Co to znaczy GLOSA: [iac. glossa ´niejasne wyraz wymagające komentarza´] - dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów, ustaleń, sformułowań. Taki dopisek pojawiał się zazwyczaj na marginesach albo pomiędzy wierszami w dawnych, średniowiecznych tekstach teologicznych, kaznodziejskich. Glosy mają dla nas spore znaczenie, bo stanowią pierwsze próby zapisu wyrazów polskich

Definicja Galicyzm:
Co to jest z łaciny Gallia ´region dzisiejszej Franeji´] -słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa (albo inny obiekt językowy) pochodzące z języka francuskiego, na przykład tournee, balon, dama. W j. polskim glosa.
Definicja Gramatyka Historyczna:
Co to jest zadaniem jest opis zmian w systemie danego języka naturalnego. Wskazuje więc na mechanizmy zachodzące w obrębie fonologii, fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni. W ten sposób prezentuje dany glosa.
Definicja Gramatyka:
Co to jest ´czytanie i pisanie´ z gramma ´litera, pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu wymienił się od czasów dawniejszych. Tradycyjnie, jak w łacińskich podręcznikach, oznaczał opis fleksji glosa.

Czym jest Glosa znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: