GLOSA co to jest
Jak się pisze Glosa. Czym jest dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów.

Definicja GLOSA

Co to znaczy GLOSA: [iac. glossa ´niejasne wyraz wymagające komentarza´] - dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów, ustaleń, sformułowań. Taki dopisek pojawiał się zazwyczaj na marginesach albo pomiędzy wierszami w dawnych, średniowiecznych tekstach teologicznych, kaznodziejskich. Glosy mają dla nas spore znaczenie, bo stanowią pierwsze próby zapisu wyrazów polskich

Definicja Gramatyka:
Co to jest ´czytanie i pisanie´ z gramma ´litera, pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu wymienił się od czasów dawniejszych. Tradycyjnie, jak w łacińskich podręcznikach, oznaczał opis fleksji glosa co to jest.
Definicja Głoska:
Co to jest dźwiękowej formy wypowiedzi charakteryzujący się stałym zestawem cech artykulacyjnych i akustycznych. Z racji na cechy artykulacyjne głoski podzielone są na spółgłoski, samogłoski, -- półsamogłoski glosa definicja.
Definicja Geografia Lingwistyczna:
Co to jest językoznawstwa zajmujący się badaniem terytorialnego zróżnicowania zjawisk językowych (fonetycznych, gramatycznych, słownikowych), a przedstawiający to zróżnicowanie w formie map z odpowiednio glosa co znaczy.
Definicja Gwara:
Co to jest ´mówić´; dawniej gwara ´wymowa´] - język, mowa określonej ekipy ludzi, posiadająca węższy zakres oddziaływania niż dialekt i język narodowy. W pracach językoznawczych używa się tego terminu do glosa słownik.

Czym jest Glosa znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: