PORÓWNAWCZA GRAMATYKA co to jest
Jak się pisze Gramatyka Porównawcza. Czym jest językowych w różnych językach naturalnych. Celem.

Definicja Gramatyka Porównawcza

Co to znaczy GRAMATYKA PORÓWNAWCZA: dział językoznawstwa zajmujący się porównywaniem form językowych w różnych językach naturalnych. Celem takiego porównywania jest określenie podobieństw i różnic pomiędzy językami. Widzimy np., iż w językach słowiańskich wyraz woda ma taką samą postać. Podobne do niej są niem. wasser czy z angielskiego: water. Taka obserwacja pozwala wyciągnąć wnioski o bliskości tych języków i wyznaczyć relacje pokrewieństwa pomiędzy nimi, jest to zrekonstruować rodziny językowe, na przykład rodzinę indoeuropejską (z językiem przodkiem - j. praindoeuropejskim). Porównywanie języków ma również na celu odkrywanie ogólnych praw językowych, mechanizmów rozwojowych języka. Gramatyka porównawcza pośrednio służy także odkryciom o charakterze niejęzykoznawczym. Kojarzymy np., iż na terenie dzisiejszych Węgier musieli dawniej mieszkać Słowianie, skoro w nazwach miejscowych tamtego terenu widzimy rdzenie, które gramatyka porównawcza nauczyła nas rozpoznawać jako słowiańskie. Balaton to ´jezioro błotne´ tak, jak Bałtyk jest ´błotnym morzem´, ponieważ wiemy, iż prasłowiańskie balto musiało wedle tak zwany prawem metatezy dać w większości zachodnich języków słowiańskich postać błoto, w językach południowych blato, a we wschodnich hołoto. Podobnie w nazwie stolicy Węgier - Budapeszt potrafimy rozpoznać słowiański rdzeń -peszt, bo wskutek badań porównawczych zauważyliśmy, iż południowosłowiańskie języki wskutek palatalizacji grup kt, gt uzyskiwały zbitkę szt. Co więcej, znając rezultat tej palatalizacji w j. polskim, a więc c, potrafimy zrozumieć, iż peszt to piec. Gramatyka porównawcza (zwana także kontrastywną) ma również wykorzystanie bardziej współczesne - w studiach nad dwujęzycznością i przyswajaniem języków obcych

Definicja Grupa Podmiotu:
Co to jest składniowa utworzona z podmiotu i określających go przydawek. W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę podmiotu stanowi start zdania: ostry swąd przypalonego ciasta gramatyka porównawcza.
Definicja Grecyzm:
Co to jest konstrukcja składniowa przejęte z języka greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów greckich przedostało się do polszczyzny za pośrednictwem łaciny, na przykład atleta, muza, pantera gramatyka porównawcza.
Definicja Grupa Orzeczenia:
Co to jest składniowa utworzona z orzeczenia i jego ustaleń (dopełnienia i okolicznika). W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę orzeczenia stanowi ostatni fragment zdania gramatyka porównawcza.

Czym jest Porównawcza Gramatyka znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: