GRAMATYKA co to jest
Jak się pisze Gramatyka. Czym jest pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu.

Definicja Gramatyka

Co to znaczy GRAMATYKA: [gr. grammatike ´czytanie i pisanie´ z gramma ´litera, pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu wymienił się od czasów dawniejszych. Tradycyjnie, jak w łacińskich podręcznikach, oznaczał opis fleksji, słowotwórstwa i składni. Potem włącza się w zakres gramatyki również fonetykę i fonologię. W dzisiejszym ogólniejszym znaczeniu termin "gramatyka" bywa utożsamiany z terminem Językoznawstwo", tak jak w nazwach XX-wiecznych kierunków lingwistycznych: gramatyka transformacyjno-generatywna, gramatyka kognitywna

Definicja Grupa Orzeczenia:
Co to jest składniowa utworzona z orzeczenia i jego ustaleń (dopełnienia i okolicznika). W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę orzeczenia stanowi ostatni fragment zdania gramatyka.
Definicja Grecyzm:
Co to jest konstrukcja składniowa przejęte z języka greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów greckich przedostało się do polszczyzny za pośrednictwem łaciny, na przykład atleta, muza, pantera gramatyka.
Definicja Glosa:
Co to jest ´niejasne wyraz wymagające komentarza´] - dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów, ustaleń, sformułowań. Taki dopisek pojawiał się zazwyczaj na marginesach albo pomiędzy gramatyka.

Czym jest Gramatyka znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: