GRECYZM co to jest
Jak się pisze Grecyzm. Czym jest greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów.

Definicja Grecyzm

Co to znaczy GRECYZM: słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa przejęte z języka greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów greckich przedostało się do polszczyzny za pośrednictwem łaciny, na przykład atleta, muza, pantera. Warto także zwrócić uwagę, że w j. polskim istnieje dosyć wiele tak zwany quasi-zlożeń, które składają się co najmniej z jednego morfemu pochodzenia greckiego, na przykład kilogram (kilo pochodzi z greckiego chilios ´tysięczny´), neurochirurgia (neuro- pochodzi z greckiego neuron ´nerw´)

Definicja Gramatyka:
Co to jest ´czytanie i pisanie´ z gramma ´litera, pismo´] - opis budowy danego języka. Zakres tego terminu wymienił się od czasów dawniejszych. Tradycyjnie, jak w łacińskich podręcznikach, oznaczał opis fleksji grecyzm.
Definicja Glosa:
Co to jest ´niejasne wyraz wymagające komentarza´] - dopisek, wyjaśnienie w j. polskim trudniejszych łacińskich terminów, ustaleń, sformułowań. Taki dopisek pojawiał się zazwyczaj na marginesach albo pomiędzy grecyzm.
Definicja Grupa Podmiotu:
Co to jest składniowa utworzona z podmiotu i określających go przydawek. W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę podmiotu stanowi start zdania: ostry swąd przypalonego ciasta grecyzm.

Czym jest Grecyzm znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: