GRECYZM co to jest
Jak się pisze Grecyzm. Czym jest greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów.

Definicja Grecyzm

Co to znaczy GRECYZM: słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa przejęte z języka greckiego, na przykład panta rhei, pantomima. Sporo wyrazów greckich przedostało się do polszczyzny za pośrednictwem łaciny, na przykład atleta, muza, pantera. Warto także zwrócić uwagę, że w j. polskim istnieje dosyć wiele tak zwany quasi-zlożeń, które składają się co najmniej z jednego morfemu pochodzenia greckiego, na przykład kilogram (kilo pochodzi z greckiego chilios ´tysięczny´), neurochirurgia (neuro- pochodzi z greckiego neuron ´nerw´)

Czym jest Grecyzm znaczenie w Słownik na G .