GWARA co to jest
Jak się pisze Gwara. Czym jest język, mowa określonej ekipy ludzi, posiadająca węższy zakres.

Definicja Gwara

Co to znaczy GWARA: [por. gwar, gwarzyć ´mówić´; dawniej gwara ´wymowa´] - język, mowa określonej ekipy ludzi, posiadająca węższy zakres oddziaływania niż dialekt i język narodowy. W pracach językoznawczych używa się tego terminu do nazywania różnych odmian języka o mniejszym zasięgu. Gwara wiejska -język ludności wiejskiej przynależący systemowo i terytorialnie do jakiegoś dialektu, na przykład w dialekcie śląskim wyodrębnia się m. in. gwary toszecko-rybnickie, gwary krysioków (okolic Opola), gwary zachodnioczadeckie (na Zaolziu), a w dialekcie małopolskim: gwarę podhalańską, gwary spiskie, orawskie i inne. Gwara miejska - język niewykształconej ludności sporych aglomeracji, nieposługującej się ogólną odmianą języka. Odmiana ta powstaje wskutek nałożenia się na siebie różnych gwar wiejskich w wyniku migracji chłopów do miast, z czasem kształtując odrębne, możliwe do rozpoznania gwary miejskie, na przykład Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania. Gwara środowiskowa - Język powstały w obrębie mówionej odmiany dialektów miejskich. Posługują się nim ludzie należący do jednego kręgu środowiskowego, na przykład zawodowego (gwary zawodowe, profesjolekty), wiekowego (gwary uczniowskie, studenckie). Gwary te mogą mieć charakter sekretny bądź jawny. W pierwszych chodzi o utrudnienie dostępu do ekipy, w drugim o wzmocnienie wyrazistości, ekspresywności języka. Termin wymiennie stosowany z takimi jak żargon, slang, por. na przykład gwara złodziejska // żargon złodziejski // slang złodziejski; gwara studencka // slang studencki. Por. także argot

Definicja Głoskowce:
Co to jest zobacz SKRÓTOWCE gwara.
Definicja Gramatyczny Rozbiór Zdania:
Co to jest części mowy i ustalenie ich form fleksyjnych. Np. w zdaniu: Wczoraj niespodziewanie spotkaliśmy naszego starego przyjaciela, wczoraj i niespodziewanie to przysłówki, spotkaliśmy to czasownik w gwara.
Definicja Grupa Orzeczenia:
Co to jest składniowa utworzona z orzeczenia i jego ustaleń (dopełnienia i okolicznika). W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę orzeczenia stanowi ostatni fragment zdania gwara.

Czym jest Gwara znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: