HIPERONIM co to jest
Jak się pisze Hiperonim. Czym jest zobacz HIPONIMIA. Co znaczy Hiperonim słownik.

Definicja Hiperonim

Co to znaczy HIPERONIM: zobacz HIPONIMIA

Definicja Hiperbola:
Co to jest ´przerzucenie, przesada´] - polski odpowiednik: przesadnia. Bazuje na takim zastosowaniu środków językowych, które potęgują zjawiska. W tekstach literackich może służyć nadaniu uroczystego tonu hiperonim.
Definicja Hybryda:
Co to jest ´mieszaniec´] - słowo, w którego skład wchodzą przedmioty z różnych języków. Do hybryd zaliczamy zwykle wyrazy złożone z dwóch rdzeni, zawierające w okolicy przedmiotów z języków obcych, również hiperonim.
Definicja Hiponimia:
Co to jest gr. onoma ´imię´] - stosunek znaczeniowa pomiędzy wyrazami oparta na zasadzie nadrzędności i podrzędno-ści, tzn. znaczenie jednego wyrazu zawiera się w znaczeniu drugiego wyrazu. Słowo nadrzędny hiperonim.

Czym jest Hiperonim znaczenie w Słownik na H .

  • Dodano:
  • Autor: