HIPERPOPRAWNOŚĆ co to jest
Jak się pisze Hiperpoprawność. Czym jest który wynika z chęci powstania poprawnej formy w oparciu o.

Definicja Hiperpoprawność

Co to znaczy HIPERPOPRAWNOŚĆ: [gr. Ayper´nad´] - przesada poprawnościowa. Błąd językowy, który wynika z chęci powstania poprawnej formy w oparciu o jakąś regułę normy językowej. Jednakże niedostateczna znajomość tej reguły skutkuje utworzenie formy złej. Na przykład skoro wiemy, iż błędna jest forma wiaterzam. wiatr, obawiamy się mówić sweter i tworzymy hiperpoprawną *swetr. W czasie gdy wy raz ten pochodzi z angielskiego sweater i wygłoś -er jest w nim prawidłowy. Podobnie, skoro wiemy, iż dobra jest forma potrafią, a nie *umią tworzymy postać *lubieją zamiast poprawnej lubią. Hiperpoprawność zdarza się regularnie przy przechodzeniu z języka gwarowego na język ogólny (por. mazurzenie, wymowa wargowych miękkich). Jest ona zresztą bardzo starym zjawiskiem językowym, a wybrane hiperpoprawne formy zostały zaakceptowane w historii poprzez polszczyznę ogólną (żubr zam. dawnego żubr, jako unikanie mazurzenia; sumienie żarn. dawnego sumnienie jako unikanie typowego dla asynchronicznej wymowy spółgłosek wargowych miękkich wprowadzania spółgłoski ń po zmiękczonej m´jak w *mńasto, *mńity)

Czym jest Hiperpoprawność znaczenie w Słownik na H .