JĘZYKA HTORIA co to jest
Jak się pisze Historia Języka. Czym jest rozwoju. W odróżnieniu do gramatyki historycznej historia.

Definicja Historia Języka

Co to znaczy HISTORIA JĘZYKA: dział językoznawstwa dotyczący opisu danego języka w jego rozwoju. W odróżnieniu do gramatyki historycznej historia języka nie zajmuje się wyłącznie opisem zjawisk ściśle językowych, takich jak na przykład zanik iloczasu, palatalizacje, zmiany we fleksji, słowotwórstwie, aczkolwiek także te zagadnienia wchodzą w obręb historii języka i nazywane są jego historią wewnętrzną. Prócz niej istnieje jednak również historia zewnętrzna. Ta dotyczy wpływu sytuacji politycznej, gospodarczej, zjawisk o charakterze kulturowym, duchowym na postęp języka. Historia języka opisuje jego postęp w perspektywie chronologicznej: od początku stworzenia, a później poprzez wyodrębnione w jego dziejach epoki rozwojowe, tak zwany doby. Prezentuje zmieniający się w okresie zasięg terytorialny języka, kontakty z innymi językami, postęp piśmiennictwa w danym języku, powstawanie -- odmian funkcjonalnych języka

Czym jest Języka Historia znaczenie w Słownik na H .