HOMONIMY co to jest
Jak się pisze Homonimy. Czym jest przykład wyrazy, konstrukcje składniowe) mające jednakowe.

Definicja Homonimy

Co to znaczy HOMONIMY: [gr. homonymos ´równobrzmiący´] -jednostki języka (na przykład wyrazy, konstrukcje składniowe) mające jednakowe brzmienie, lecz inne znaczenia. Najczęściej mówmy o homonimach jako o dwóch słowach mających identyczne brzmienie, por. ((na przykład bal ´zabawa´ i bal ´grubo ciosany pień drzewa´. Czasami mamy do czynienia z częściową homonimią, (((na przykład wtedy gdy wyrazy tylko w niektórych formach fleksyjnych są identyczne, ((((na przykład dam (od dać- l. os. l. pój. i od dama - D. l. mn.), mam od mieć i od mama. To są homonimy fleksyjne. Zdarza się także, iż wyrazy wymawiane są co prawda tak samo, lecz mają różną pisownię. Tytułujemy je wówczas homofonami, (((((na przykład buk, Bóg (wymawiamy: buk); maż, masz. Z homonimami mamy również do czynienia w składni, por. ((((((na przykład morderstwo Piotra - tzn. ´Piotr zamordował kogoś´ lub odwrotnie ´ktoś zamordował Piotra´, i w słowotwórstwie, (((((((na przykład ranny od rana i rano. W języku możemy spotkać się regularnie z przypadkowym utożsamianiem różnych odcinków wypowiedzi, ((((((((na przykład tyjesz: tyjesz i tyjesz. Takie homonimy tekstowe używane są w dowcipach, grach słów. Homonimią jest trudna do oddzielenia od polisemii. O tym, czy mamy do czynienia z homonimią czy z wieloznacznością wyrazu, decyduje brak związku pomiędzy znaczeniami dwóch formalnie identycznych wyrazów i - w analizach historycznych - różne pochodzenie wyrazów, (((((((((na przykład bal w znaczeniu ´zabawa´ pochodzi z języka francuskiego, a bal jako ´ciosany pień´ z niem

Czym jest Homonimy znaczenie w Słownik na H .