HYBRYDA co to jest
Jak się pisze Hybryda. Czym jest wchodzą przedmioty z różnych języków. Do hybryd zaliczamy zwykle.

Definicja Hybryda

Co to znaczy HYBRYDA: [z łaciny hibńda ´mieszaniec´] - słowo, w którego skład wchodzą przedmioty z różnych języków. Do hybryd zaliczamy zwykle wyrazy złożone z dwóch rdzeni, zawierające w okolicy przedmiotów z języków obcych, również cząstki rodzime, na przykład telewidz (gr. tele i poi. widz). W niektórych opracowaniach za hybrydy uznaje się ponadto wyrazy typu: telewizja, które składają się z dwóch cząstek nierodzimych (hybryda grecko-łacińska: tele - gr., wizja - [[z łaciny )

Czym jest Hybryda znaczenie w Słownik na H .