ILOCZAS co to jest
Jak się pisze Iloczas. Czym jest czasu trwania wymawiania fonemów, co znaczy obecność w systemie.

Definicja Iloczas

Co to znaczy ILOCZAS: [´czas wymawiania głoski´] - ważne fonologicznie różnice czasu trwania wymawiania fonemów, co znaczy obecność w systemie samogłosek długich i krótkich. Iloczas występuje w systemach samogłoskowych w wielu językach świata. Zdarzenie to charakterystyczne jest na przykład dla języka czeskiego, por. na przykład porada ´ porada, radca´ i ´ porada ´zadowolona´. Także w j. polskim do końca XV wieku występował iloczas. Stan ten częściowo odziedziczyliśmy z prasłowiańszczyzny, lecz również na gruncie polskim mogły pojawić się samogłoski długie wskutek różnych mechanizmów fonetycznych. Istnieniem w j. polskim iloczasu możemy wytłumaczyć m. in. współczesną oboczność o:ó, ę:ą, por. na przykład : pora (dawne krótkie o), pór (dawne długie o), gołąb (dawna długa samogłoska nosowa), gołębia (dawna krótka samogłoska nosowa). Na przełomie XV i XVI wieku samogłoski długie zanikają w polszczyźnie, przekształcając się w samogłoski pochylone

Czym jest Iloczas znaczenie w Słownik na I .