IMIĘ co to jest
Jak się pisze Imię. Czym jest w najbliższym środowisku. Z racji na pochodzenie imiona w j. polskim.

Definicja Imię

Co to znaczy IMIĘ: nazwa swoja indywidualna osoby. Służy do identyfikacji osób w najbliższym środowisku. Z racji na pochodzenie imiona w j. polskim dzielimy na rodzime i obce. l. Imiona rodzime wywodzą się ze wspólnego dziedzictwa prasłowiańskiego. Były powszechne jeszcze do końca średniowiecza, z czasem jednak zostały wyparte poprzez imiona obce. Imiona rodzime regularnie miały charakter złożeń, na przykład Chwalibóg, Dobrogost, Domarad, Gości-rad, Mścigniew, Miłostryj, Siestrzemił, Wlościbyt. Do dzisiaj zachowały się: Bogusław, Bogumił, Wojciech, Kazimierz i tak dalej Pierwotnie imię, wg dawnych wierzeń, było w sposób tajemny powiązane z osobą nim nazwaną i ze światem duchowym. Było swoistym zaklęciem, miało przynieść dziecku sławę, dobrobyt, szczęście. Dlatego także imiona wyrażały zwykle życzenie, na przykład Dobro-miła ´Niech będzie dobra i mila´. 2. Imiona obce - zostały upowszechnione wspólnie z przyjęciem poprzez Polskę chrztu i z czasem wyparły imiona rodzime. Początkowo przejmowaliśmy imiona powiązane z religią chrześcijańską. Były to więc imiona ze Starego i Nowego Testamentu, imiona świętych, na przykład Andrzej, Piotr, Eliasz, Józef, Elżbieta. Imiona te ulegały spolszczeniu, por. na przykład : Piotr [gr. Petros ´kamień´], Jan [hebr. Jo-hanan ´Bóg łaskaw´]. W późniejszych wiekach pojawiają się w j. polskim imiona bohaterów świeckich, występujących na przykład : w legendach, pieśniach, mitach, a następnie imiona z literatury, teatru, opery, czy filmu, por. na przykład : Penelopa, Zygfryd, Izaura. Część imion została stworzona poprzez pisarzy i poetów, na przykład : Słowacki wymyślił Kordian-a (z z łaciny cors, cordis ´serce´), a Mickiewicz Grażynę (z lit. grażi ´piękna´)

Definicja Inwersja:
Co to jest ´odwrócenie, wymiana´] - zmiana naturalnego dla danego języka szyku (linearnego uporządkowania) wyrażeń w zdaniu. W niektórych językach szyk zdania jest ustalony, a inwersja spełnia funkcję imię.
Definicja Imperfectum:
Co to jest imperfectus ´niedokonany, niedokończony^ - to nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten oznaczał czynność niedokonaną, powtarzającą się w przeszłości. W j imię.
Definicja Interpunkcja:
Co to jest interpunctio ´ts.´] - stawianie w tekście znaków przestankowych. Zestaw znaków interpunkcyjnych, przestankowych i zasad ich stosowania. Reguły polskiej interpunkcji opierają się na założeniu imię.

Czym jest Imię znaczenie w Słownik na I .

  • Dodano:
  • Autor: