IMIESŁÓW co to jest
Jak się pisze Imiesłów. Czym jest czasownika, które odpowiadają na pytania jaki? jak? kiedy? i.

Definicja Imiesłów

Co to znaczy IMIESŁÓW: [od imienne wyraz; wyraz ´czasownika - nieosobowe formy czasownika, które odpowiadają na pytania jaki? jak? kiedy? i przypominają przymiotniki i przysłówki. Imiesłowy dzielimy na przymiotnikowe - odmieniające się tak, jak przymiotnik poprzez przypadki, rodzaje, liczby i w zdaniu pełniące funkcję przydawki i imiesłowy przysłówkowe, które nie odmieniają się i które tworzą imiesłowowe równoważniki zdań. Wśród imiesłowów przymiotnikowych wyróżniamy: - imiesłowy czynne - przypisują osobie albo rzeczy jakąś czynność albo stan, nie mniej jednak czynność ta zachodzi jednocześnie z czynnością wyrażoną dzięki orzeczenia, por. na przykład Mężczyzna, palący papierosy, siedział w poczekalni. Imiesłowy te tworzone są od czasowników niedokonanych (dokładniej od tematu 3. os. l. mn. czasu teraźniejszego) dzięki cząstki -ąc + końcówki, na przykład śpiący, piszący; - imiesłowy bierne - nazywają właściwości osób, elementów, będące skutkiem czyjegoś działania, na przykład Siedział w podartej bluzie. Imiesłowy te tworzone są tylko od czasowników przechodnich i służą do tworzenia konstrukcji biernych. Składają się z tematu czasu przeszłego czasownika przechodniego, z przyrostka -n-, -t-, -on- i odpowiednich końcówek, na przykład napisany: napisa- (temat czasu przeszłego), -n- (przyrostek), -y (końcówka). Imiesłowy przysłówkowe dzieli się na: -imiesłowy współczesne - wskazujące na czynność albo stan zachodzące jednocześnie z czynnością (stanem) wyrażoną dzięki orzeczenia, na przykład Stojąc, nerwowo połykał śniadanie. Imiesłów ten tworzymy od czasowników niedokonanych (podobnie jak imiesłów przymiotnikowy czynny), dodając do tematu czasu teraźniejszego przyrostek -ąc, na przykład pisząc: pisz- (temat czasu teraźniejszego), -ąc (przyrostek); - imiesłowy uprzednie -jak sama nazwa wskazuje - oznaczają czynność (stan) uprzednią, wcześniejszą niż inna czynność, stan, o których mówi orzeczenie. Imiesłów ten tworzymy od czasowników dokonanych dzięki przyrostka -łszy (gdy temat czasu przeszłego kończy się na spółgłoskę), na przykład usiadłszy albo -wszy (gdy temat czasu przeszłego kończy się na samogłoskę), na przykład wypiwszy. Przykład: zamknąwszy. zamkną- (temat czasu przeszłego), -wszy (przyrostek). ~popr. Imiesłowy przysłówkowe tworzą imiesłowowe równoważniki zdań, budując wspólnie z innymi zdaniami wypowiedzenia złożone. Zwróć uwagę na to, iż semantyczny podmiot (wykonawca czynności) w obu wypowiedzeniach składowych musi być ten sam, por. na przykład Jakiś mężczyzna, wyszedłszy cicho z domu, skrył się zaraz za drzewem, a więc: Jakiś mężczyzna wyszedł i ten sam mężczyzna skrył się za drzewem

Definicja Iloczas:
Co to jest głoski´] - ważne fonologicznie różnice czasu trwania wymawiania fonemów, co znaczy obecność w systemie samogłosek długich i krótkich. Iloczas występuje w systemach samogłoskowych w wielu językach imiesłów.
Definicja Idiom:
Co to jest zobacz ZWIˇZKI FRAZEOLOGICZNE imiesłów.
Definicja Interferencja Językowa:
Co to jest i przedmiotów jakiegoś mechanizmu językowego do innego. Do interferencji dochodzi regularnie przy zetknięciu się dwóch odrębnych języków i może to dotyczyć zarówno mechanizmów fonetycznych, jak i imiesłów.

Czym jest Imiesłów znaczenie w Słownik na I .

  • Dodano:
  • Autor: